Europese+Commissie+ontsluit+agrodata+online
Nieuws
© Europese Unie

Europese Commissie ontsluit agrodata online

De Europese Commissie heeft een nieuwe dataportaal gelanceerd. Die geeft inzicht in hoeverre de lidstaten voldoen aan doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Bij deze doelstellingen gaat het onder meer om marktcijfers, de indicatoren voor het GLB, prestaties op het gebied van emissies en natuurbeheer, GLB-financiering en gegevens over de landbouwsector in de lidstaten.

De data bieden details over de tien specifieke doelstellingen die worden voorgesteld voor het GLB 2023-2027. Het gaat daarbij om prestaties van lidstaten op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, omkering van biodiversiteitsverlies, bevordering van plattelandsontwikkeling, kennisdeling en innovatie en bijdrages aan verduurzaming voedsel en gezondheid.

De update voor alle doelstellingen zal begin 2022 beschikbaar zijn. Een deel van de cijfers stamt nog uit 2019.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.