Schothorst+Feed+Research+bundelt+onderzoeksgegevens+in+database
Nieuws
© Schothorst Feed Research

Schothorst Feed Research bundelt onderzoeksgegevens in database

Schothorst Feed Research heeft de onderzoeksgegevens van de afgelopen tien jaar gebundeld in een database. Hierdoor zijn verbanden en inzichten aan te tonen, die met één onderzoek niet aan het licht komen.

Die gegevens bestaan uit onder meer uit afstamming, leeftijd, productie en slachtgewichten, maar ook uit gegevens over ziektes, behandelingen en scores rond mest. De dataset bevat de gegevens van achtduizend cycli van zeugen met daarbij behalve de productieresultaten en voergegevens ook de gegevens over de gewichten en spier- en spekdikte.

Daarnaast zijn de gegevens over voeropname, dagelijkse groei en slachtgewichten van zestienduizend vleesvarkens bekend. Dagelijks komen daar nog nieuwe data bij. Bijzonder daarbij is dat bij deze onderzoeken ook veel bekend is over de samenstelling van nutriënten en grondstoffen, waardoor de prestaties van de dieren zijn te koppelen aan het voer.

Het onderzoek heeft al informatie opgeleverd. Zo is het optimale dekgewicht van gelten bepaald en is bevestigd dat hoe groter de tomen zijn, des te meer het geboortegewicht binnen die toom varieert.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.