Signify+en+WUR+verlengen+samenwerking
Nieuws
© Wageningen University and Research

Signify en WUR verlengen samenwerking

Ledfabrikant Signify en Wageningen University & Research (WUR) zetten hun samenwerking voort in het Innovatie & Demonstratiecentrum in het Zuid-Hollandse Bleiswijk voor toepassing van ledbelichting in de tuinbouw.

Met die stap wordt het onderzoek naar energie- en kostenefficiënte lichtstrategieën voor tuinbouwgewassen voortgezet, meldt Signify. Volgens de ledfabrikant bevestigt recent onderzoek dat dynamisch groeilicht meer aandacht verdient. Met variabele spectra en lichtsterktes kunnen telers hun energiemanagement optimaliseren. Daar is grote behoefte aan, mede vanwege de sterk gestegen energieprijzen, constateert Signify.

Het Innovatie & Demonstratiecentrum is sinds 2013 gevestigd op de onderzoekslocatie van de WUR in Bleiswijk. Signify voorziet de onderzoeksfaciliteit van de modernste installaties en regelsoftware. Het onderzoek vindt plaats in twee kassen met twaalf en veertien teelttafels en een kas met vier compartimenten voor hogedraadteelten. Alle onderdelen zijn afzonderlijk te belichten en stuurbaar in intensiteit en lichtspectrum.

Baanbrekend onderzoek

Volgens Signify is de afgelopen tien jaar baanbrekend onderzoek verricht. Dat heeft bijgedragen aan een versnelde omschakeling van traditionele belichting naar energie-efficiënte ledinstallaties op tuinbouwbedrijven. 'Niet zelden konden de resultaten een-op-een worden toegepast in de praktijk', zegt Anja Dieleman, onderzoeker plantenfysiologie bij de WUR. 'Zo zijn full-ledlichtrecepturen ontwikkeld voor rozen, komkommers, chrysanten en alstroemeria's.'

Een recent onderzoeksproject naar de mogelijkheden van dynamisch belichten lijkt ook veelbelovend, zegt plantspecialist Esther de Beer van Signify. Volgens haar zoeken glastuinders naar nieuwe manieren om de kosten voor belichten te drukken. 'Ze schakelen actiever met installaties om relatief goedkope energie-uren zo goed mogelijk te benutten. Voor de ontwikkeling van een kansrijke strategie is hiervoor vorig jaar met financiering door Kas als Energiebron een nieuw project begonnen.'

De Beer is ervan overtuigd dat het Innovatie & Demonstratiecentrum de komende jaren zijn waarde zal bewijzen. 'Naarmate we meer te weten komen over de precieze effecten en grenswaarden voor specifieke gewassen, zal dynamisch belichten een sleutelrol krijgen in het energiemanagement bij glastuinbouwbedrijven.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.