Project+moet+nesten+beschermen+tegen+wiedrobots
Nieuws
© Wageningen UR

Project moet nesten beschermen tegen wiedrobots

Onderzoeker Janne Kool (foto) van Wageningen University & Research werkte mee aan een project om nesten van akkervogels te beschermen tegen wiedrobots. Ze worden nogal eens ondergeschoffeld door de machines.

‘In de overgang naar teeltsystemen die minder afhankelijk zijn van chemie wordt meer gedaan met robotica voor mechanische onkruidbestrijding', stelt Kool. 'Dit is een goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd is het ook cynisch dat juist door het schoffelen nesten van akkervogels gevaar lopen. Akkervogels zijn notoir goed in het verstoppen van hun nest. Sterker nog, dat doen ze bij voorkeur onder grote onkruiden.'

In de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, ten zuiden van Rotterdam, hebben vrijwilligers op een flink areaal natuurinclusieve akkerbouwpercelen foto’s gemaakt van vogelnesten. De foto's zijn op een afstand gemaakt waarop de meeste robots hun camera's hebben hangen.

Deze foto’s zijn bestudeerd om te beoordelen in hoeverre cameratechniek voor de besturing van robots ook te gebruiken is om nesten te detecteren. In het project werkt Wageningen University & Research (WUR) samen met Sovon Vogelonderzoek en het Louis Bolk Instituut.

90 procenten van de nesten gespot

‘We hebben met datasets en algoritmen vastgesteld dat het lukt om 90 procent van de nesten te detecteren', zegt Kool. 'Dat is een mooi resultaat. De beste periode om foto’s te maken is tussen 1 april en half juni. Daarna is het gewas vaak te groot en de kans kleiner om nesten te vinden.'

De foto’s zijn gemaakt in aardappelen, suikerbieten en uien. 'We willen eigenlijk alle nesten van in akkers nestelende vogels redden, maar hebben ons nu vooral gericht op kieviten, scholeksters, gele kwikstaarten en veldleeuweriken', geeft de WUR-onderzoeker aan. 'We kregen ook een enkele foto binnen van een tureluur en een kluut.'

'Het principe is dat we door het herkennen van de nesten met de camera’s op de robots de coördinaten vastleggen en die locaties overslaan bij het schoffelen', legt Kool uit. 'We zoeken robotbouwers om de techniek hiervoor verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat meer akkervogels succesvol kunnen nestelen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.