Technieken+voor+ammoniakreductie+varkenshouderij+getest
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Technieken voor ammoniakreductie varkenshouderij getest

Vijf kansrijke technieken voor de reductie van de ammoniakuitstoot vanuit de varkenshouderij zijn geselecteerd voor het Belgisch-Nederlandse project 'Rambo'. Die technieken worden in de praktijk getest en gedemonstreerd bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo) en De Hoeve Innovatie.

Het project 'Rambo', dat staat voor 'Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen', focust zich op de reductie van ammoniak bij varkens en pluimvee in het grensgebied van Nederland en Belgiƫ. Belangrijk is dat de technieken en oplossingen ook toepasbaar zijn op bestaande stallen.

Voor de aanpak van de ammoniakemissie bij varkens zijn dertien mogelijke maatregelen en technieken gescreend op haalbaarheid. Vanuit dit selectieproces zijn vervolgens vijf kansrijke maatregelen en technieken naar voren gekomen die nu worden getest op de onderzoekslocaties van Ilvo en De Hoeve Innovatie.

Op de twee onderzoekslocaties worden in de stallen metingen gedaan om het effect van de onderstaande maatregelen op de ammoniakuitstoot te bepalen.

1. Voeraanpassing

Binnen het project wordt gekeken naar de elektrolytenbalans. Dit is het verschil tussen de positief geladen ionen kalium en natrium in het voeder en het negatief geladen chloorion. Door de elektrolytenbalans van het voeder te verlagen, kan de zuurgraad van de mest worden verlaagd. Daardoor wordt ook de ammoniakemissie verminderd.

2. Zeolieten in het voer

Kleimineralen en zeolieten, zoals clinoptiloliet,?leonardiet en kaoliniet, hebben sterke bindende eigenschappen. Ze kunnen ammoniak en vocht vasthouden door hun microporeuze structuur of via elektrochemische bindingen. Ook hebben ze een positief effect op de darmgezondheid van de?dieren, wanneer ze in het voer worden gemengd.

Een betere vertering van de?nutriƫnten zorgt voor een lager stikstofgehalte in de mest. Die kleimineralen zorgen er in de mest bovendien voor dat een deel van de ontstane ammoniak bij de bron wordt afgevangen.

3. Luchtfilter in de stal

Een bekende emissiereducerende techniek is het filteren of wassen van de lucht via een luchtwasser of biobed aan het einde van de stal. Door de lucht al in de afdeling te reinigen, ervaren zowel de dieren als het personeel in de stal daar direct de voordelen van.

4. Mestadditief

Er bestaan additieven op basis van zuurproducerende micro-organismen die de zuurgraad verlagen en daardoor ook de ammoniakemissies vanuit de put. Wanneer er meer stikstof in de mest overblijft, is dit ook voordelig voor de waarde van de mest bij gebruik op het land.

5. Dagontmesting

Dagontmesting is een computergestuurd systeem dat dagelijks alle mest onder de dieren verwijdert. Door het hok goed in te richten, maken varkens gebruik van de ingerichte mestplek. Met dagontmesting is tussen de 60 en 85 procent ammoniakreductie en 90 procent methaanreductie te realiseren.

Het project 'Rambo' is een samenwerking tussen Inagro, onderzoeks- en adviesbureaus in de land- en tuinbouw, Proefbedrijf Pluimveehouderij van provincie Antwerpen, Ilvo, BoerenBond, ZLTO, Poortershaven Industrial Minerals en De Hoeve Innovatie en wordt gefinancierd door de Europese Unie en de provincies West- en Oost Vlaanderen, Antwerpen en Noord-Brabant, de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant en het Barth-Misset Fonds.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.