Meer+inzicht+met+nieuwe+app+voor+smartfarming
Kennispartners BioScope
© Han Reindsen

Meer inzicht met nieuwe app voor smartfarming

LTO Bedrijven wil agrarisch ondernemers stimuleren om aan de gang te gaan met precisielandbouw. ‘Boeren van morgen’ moeten zich vandaag al klaarmaken voor een toekomst waarin steeds meer digitale hulpmiddelen een belangrijke rol spelen. ‘Om smartfarming toegankelijker te maken hebben we samen met BioScope een app voor gewasmonitoring ontwikkeld die eenvoudig met een smartphone te gebruiken is.

We willen boeren laten beschikken over bruikbare data zonder bijbedoelingen’, zegt Arnout Goeman van LTO Bedrijven. ‘Bodemzonekaarten bestuderen is dan vaak stap één… Maar in de praktijk blijkt het lastig om aan bruikbare, kwalitatief goede data te komen, die ook betaalbaar is. Met de nieuwe app kunnen boeren actuele kaarten op basis van satelliet- en dronebeelden downloaden en mee het veld in nemen. Op die manier is innovatie met data voor iedere ondernemer in elk regio beschikbaar. Ook voor bijvoorbeeld melkveehouders met grasland is dit namelijk interessant.’

Meer controle, meer opbrengst

De kaarten van BioScope worden direct gekoppeld aan het eigen bouwplan, waarmee de gewassen nauwkeurig gemonitord kunnen worden. Omdat de beelden gedurende het hele seizoen worden vastgelegd en de kaarten verschillende kenmerken weergegeven krijgt de ondernemer een goed inzicht in het verloop van de groei. Zo kan er goed ingespeeld worden op veranderingen in de bodem en uw gewassen wat vaak een hogere opbrengst als gevolg heeft. Zo kan er bespaard worden op middelen voor gewasbescherming en meststoffen.

Gebruiksgemak

De nieuwe app heet FieldScout en helpt akkerbouwers, veehouders, bollentelers en vollegrondstuinders met hun dagelijks werk. Percelen bouwland en grasland zijn nu makkelijk op je smartphone te scouten. Tamme van der Wal, directeur van BioScope: ‘Precisielandbouw moet je juist dichterbij je gewas brengen. Achter een computerscherm lijkt een biomassakaart voor veel boeren nog wat abstract. Hoe anders is dat als je de kaarten bij je hebt in het veld. De app vertelt je precies waar het gewas achterblijft en waar de groei juist goed gaat. Je loopt gemakkelijk naar de plek op je perceel waar je volgens de app afwijkingen ziet. Dit bespaart tijd en draagt bij aan het optimaal gebruik van middelen. Beter inzicht zorgt voor de beste opbrengst.’
Gratis downloaden

FieldScout is gratis te downloaden voor zowel iPhone als Android. Een aantal functies is ook direct gratis te gebruiken zoals de hoogtekaart en de prestatiekaart die inzicht geeft in de prestaties van het perceel van een jaar eerder. Ook alle andere kaarten zoals biomassa, bijgroei of stikstof zijn verkrijgbaar. Tijdens het scouten van percelen kun je eigen aantekeningen en foto’s toevoegen.

Meer info? Ga naar: https://bioscope.nl/fieldscout/

BioScope

Meer controle, meer opbrengst BioScope combineert satelliet- en dronebeelden met gewasdata en analyses van landbouwpercelen. De kaarten worden direct... Lees verder

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.