Precisieverkoeling+in+melkveestal+is+kansrijk
Nieuws
© Vidiphoto

Precisieverkoeling in melkveestal is kansrijk

Docent-onderzoeker Judith Roelofs van HAS Hogeschool Den Bosch sluit niet uit dat koeien in de toekomst plaatselijk worden verkoeld via drones. Samen met studenten van HAS Hogeschool Den Bosch doet ze onderzoek naar precisieverkoeling.

'In Israël meten ze het gedrag en de temperatuur van koeien. Bij een bepaald percentage verhitte koeien aan het voerhek, gaan de sprinklers en ventilatoren lokaal aan', legt Roelofs uit.

Precisieverkoeling bespaart water, energie en arbeid. 'Je geeft een koe wat ze nodig heeft.' En dat is ook de rode draad in Roelofs onderzoek 'Hittestress, een hot item'. Ze voert dit uit met veehouderijstudenten op het praktijkleerbedrijf van Wilfred de Bruijn in Herwijnen.

Roelofs en de studenten proberen met sensoren in kaart te brengen wanneer een koe last krijgt van hittestress. Niet elke koe is even gevoelig. Hittestress ontstaat als er een onbalans is tussen de warmteproductie en -afgifte van een koe. Zo zal een hoogproductieve of vette koe eerder uit balans zijn.

'We registreren de ademhalingsfrequentie en rectaaltemperatuur van de dieren. En via thermocamera's meten we de lichaamstemperatuur', zegt de docent-onderzoeker. Ook de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid noteren de studenten. En via sensoren om de hals en poot houden ze bij hoe lang koeien liggen, vreten, staan en herkauwen.

Van verkoeling op koppelniveau naar koeniveau

'Nu vindt verkoeling nog plaats op koppelniveau op basis van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Mogelijk kan dat in de toekomst op koeniveau, waarbij sensoren aangeven welke dieren verkoeling nodig hebben. Bijvoorbeeld door er een drone heen te sturen die extra wappert en water vernevelt. Of ze te separeren naar een koelere ruimte.'

Op het praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind gaan de studenten regelmatig de stal in. Op deze boerderij organiseert HAS Hogeschool op 12 mei een proefstudeerdag voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de voltijd hbo-opleiding Veehouderij.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.