Aeres+doet+onderzoek+naar+voersysteem+Lely+Vector
Nieuws
© Aeres Hogeschool Dronten

Aeres doet onderzoek naar voersysteem Lely Vector

Wat zijn de voordelen van het automatisch voeren van melkvee met de Lely Vector? Aeres Hogeschool gaat hier twaalf weken lang onderzoek naar doen op praktijklocatie Aeres Farms.

De Lely Vector is een automatisch voersysteem dat sinds 2012 op de markt is. Het voersysteem bestaat uit een voerkeuken met een voergrijper en meng- en voerrobot. De meng- en voerrobot is een autonoom voertuig dat automatisch een zelf gemengd rantsoen kan voeren. Het praktijkbedrijf van Aeres is tijdelijk uitgerust met een Lely Vector en voerkeuken.

De Vector meet de voerhoogte van een specifieke groep dieren en weet zo wanneer het rantsoen moet worden aangevuld. Daardoor ligt er altijd voldoende vers voer aan het voerhek. Om de voordelen van de Vector te onderzoeken ten aanzien van de dierprestaties en diergedrag, wordt dit systeem door de onderzoekers van Aeres Hogeschool vergeleken met eenmaal daags voeren met de mengwagen en door de aanschuifrobot.

De melkkoeien die meedoen in het onderzoek zijn gehuisvest in een open front ligboxenstal en uitgerust met sensoren, zoals de SmaxTec en SenSoor. Ze worden automatisch gemolken. Hier worden ze doorgaans eenmaal daags gevoerd door een Strautman voermengwagen. Het voer wordt meerder keren per dag aangeschoven met een Lely Juno-aanschuifrobot.

Lely Vector afgewisseld met voermengwagen

Om de voordelen van automatisch voeren te onderzoeken, wordt drie weken voeren met de voermengwagen afgewisseld door drie weken voeren met de Lely Vector. Dit proces wordt één keer herhaald. Tijdens het onderzoek verzamelen de onderzoekers informatie over de drogestofopname door dagelijks de voeropname vast te leggen en drogestofmonsters van het voer te nemen.

Aeres Hogeschool Dronten analyseert wat het effect is van het automatisch voeren op de voeropname, de melkproductie, de activiteit, de zuurtegraad in de pens en het bezoekgedrag aan de melkrobot. Over het doel van het onderzoek geeft Joost Alssema van Lely Benelux aan: 'Waar we in de praktijk al een aantal jaren de voordelen zien van het continu aanbieden van vers voer, willen we de effecten van het Vector automatisch voersysteem met dit onderzoek ook wetenschappelijk aantonen en onderbouwen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.