Datagestuurd+dashboard+kan+telers+handvatten+bieden
Nieuws
© Tony Tati

Datagestuurd dashboard kan telers handvatten bieden

Kwekerijen en organisaties werken aan een datagestuurd dashboard voor tuinders. Doel is data van drones, satellieten en sensoren samen te voegen en daar stuurinformatie van te maken die telers kunnen gebruiken voor teeltoptimalisatie.

Het project 'Triple Thrive Data' startte in januari. Onlangs hield telerscoöperatie Paletti Growers een demonstratiebijeenkomst op een van de drie pilotbedrijven in het project, de pot- en perkplantenkwekerij van Maurice Stals in het Limburgse Ell.

'Het groeiseizoen wordt langer en er komt iedere dag veel op ons af', zegt Stals. Daardoor is het volgens hem steeds lastiger om zonder data de teelt goed te kunnen volgen. 'Wellicht kunnen we met data ook betere teeltkeuzes maken.'

Samen historie opbouwen

Paletti Growers werkt in het project samen met Bioscope, W2R Drone Projects en Yookr aan het datadashboard. Volgens Will Morreau van W2R is het belangrijk om als dataspecialist samen met de teler historie op te bouwen. 'Na één jaar data verzamelen kun je nog geen harde conclusies trekken. Pas bij het volgende jaar begint het te leven en kan een teler het matchen met wat hij zelf op de velden ziet.'

Met data hopen we de teelt beter te volgen en betere keuzes te maken

Maurice Stals, pilotdeelnemer en pot- en perkplantenkweker in Ell

W2R vliegt dit groeiseizoen twee keer per maand met een drone boven de velden van het pilotbedrijf van tulpenbroeier Sander Warmerdam in het Brabantse Someren. 'Hiermee brengen we de gewasontwikkeling op plantniveau van begin tot eind in kaart.'

Warmerdam hoopt dat hij door de dataverzameling bepaalde zaken in de teelt kan duiden. 'Hoeveel procent van het aantal bollen dat we planten komt daadwerkelijk boven? En hoe kan ik door bijvoorbeeld de biomassa te meten het ideale rooimoment bepalen? Het moet bij mij nog even landen hoe het allemaal werkt, maar ik zie nu zeker al aanknopingspunten.'

Satellietbeelden

Bioscope kiest er juist voor percelen te scannen met alleen satellieten. Deze satellietbeelden worden omgezet naar een praktische visualisatie, zoals een prestatie-, biomassa-, bijgroei- of stikstofkaart. Grootste uitdaging is om dat wat in de kaarten naar voren komt goed te verklaren, stelt Bioscope-adviseur Jeroen Verschoore. 'Waarom blijft op een bepaald stuk de gewasgroei achter?'

Daarom vindt Verschoore het cruciaal om binnen het project 'Triple Thrive Data' deze data met input van drones en sensoren aan elkaar te knopen en zo meer inzicht te krijgen. Deze data moeten uiteindelijk een werkbaar overzicht bieden op het datadashboard van tuinders.

Directeur John van Helden van Yookr ziet ook de correlatie van de drie verschillende datastromen als belangrijkste doel. Yookr levert diverse weersensoren en presenteert deze al op een dashboard. Hij verwacht dat het lukt om in de komende maanden de input vanuit de drones en satellietbeelden daar ook op te krijgen.

Iedere tien minuten nieuwe waardes

Van Helden toont een voorbeeld van een bestaand Yookr-dashboard zien. 'Elke sensor geeft iedere tien minuten nieuwe waardes aan. Deze kunnen van invloed zijn voor een actie. Bijvoorbeeld water geven of de schermen van een kas sluiten', legt hij uit.

Data verzamelen in een kas blijkt een grote uitdaging, erkent Morreau. 'Een drone kan niet zomaar autonoom door een kas vliegen. Dan zou altijd iemand de drone zelf moeten besturen. Bovendien is het lastig om met een drone binnen met satellieten een positie te bepalen. Daarnaast kan een drone in een kas niet hoog vliegen vanwege de installaties die er hangen.'

Gevolg daarvan is dat de drone laag moet vliegen, waardoor de propeller voor 'downwash' zorgt en de bladeren van de planten bewegen. 'Hierdoor kun je geen mooie beelden maken.' Verder blijkt dat de wetgeving beperkend is voor drones. Niet altijd en overal kan en mag het apparaat vliegen.

Drie doelen: data vergaren, vertalen en overzicht bieden
Paletti Growers, Bioscope, W2R Drone Projects en Yookr sloegen begin dit jaar de handen ineen om een nieuwe manier van dataverzameling te onderzoeken. Het doel van het project 'Triple Thrive Data' is drieledig. Eén is data verzamelen via satelliet, drones en grondsensoren. Vervolgens moeten deze data worden vertaald naar stuurinformatie voor de tuinder. Een overzichtelijk dashboard moet de teler ondersteuning bieden bij het optimaliseren en verduurzamen van de teelt. Dankzij subsidie van Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo is het mogelijk het onderzoek uit te rollen bij drie pilotbedrijven.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.