Minister+bijgepraat+over+innovaties+in+Veenkoloni%C3%ABn
Nieuws
© Harry Tielman

Minister bijgepraat over innovaties in Veenkoloniën

Landbouwminister Piet Adema kreeg maandag een rondleiding op het regionaal onderzoekscentrum Plant en Omgeving in het Drentse Valthermond. Daarbij stonden innovaties in de Drentse en Groningse Veenkoloniën centraal.

Bedrijfsleider Gerard Hoekzema toonde Adema bij de start van de Veenkoloniën Innovatiedagen hoe zetmeelaardappelen meer bestand worden gemaakt tegen phytophthora, terwijl ze tegelijk stikstofefficiënt zijn.

Namens de in Innovatie Veenkoloniën samenwerkende partijen kreeg de minister tien aandachtspunten aangeboden over waterbeheer, gewasbescherming, agrarisch natuurbeheer naast de ecoregeling, duurzame energieopwekking, eiwitteelten en verkorte ketens. 'Gebruik de innovatiekracht van de Veenkoloniën voor een optimale gebiedsgerichte aanpak', was de boodschap.

Op de Innovatiedagen van 4 en 5 juli kunnen deelnemers naast het bezoeken van de proefvelden en demo's zich oriënteren op de ontwikkeling in rassen, teeltsystemen en teelttechniek. Zo is er een gebiedsplein waar op een grote kaart is te zien wat er allemaal in de Veenkoloniën speelt. Medewerkers van de verschillende deelnemende organisaties geven er een toelichting op hun onderdeel.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.