Sensoren+meten+of+koeien+gelukkig+en+gezond+zijn
Nieuws
© Twan Wiermans

Sensoren meten of koeien gelukkig en gezond zijn

Sensoren kunnen goed worden ingezet om te bepalen of koeien gelukkig en gezond zijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Josje Scheurwater aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Scheurwater promoveert donderdag op dit onderwerp. Ze ontdekte onder meer dat koeien al vanaf 12 graden hittestress ervaren en dat het separeren van koeien voor de droogstand zorgt voor een lagere melkproductie voor het hele koppel.

Vaak hebben koeien al sensoren om de hals of poot die melkveehouders gebruiken om te bepalen wanneer ze vruchtbaar zijn of een kalf krijgen. Sensoren kunnen nauwkeurig het gedrag van koeien meten, dag en nacht, in de wei en in de stal.

Scheurwater onderzocht met sensoren wanneer koeien hittestress ervaren. Dit bleek in een Nederlands klimaat al zo te zijn bij temperaturen vanaf 12 graden. Dat is lager dan de 16 graden die tot nu toe werd gedacht.

Melkproductie daalt

Ook werd met de sensoren gemeten welke invloed het separeren van koeien heeft op hun welzijn in verband met de droogstand en later opnieuw bij elkaar brengen als ze weer worden gemolken. De data van de sensoren laten volgens de onderzoeker zien dat het veranderen van de groepssamenstelling stress met zich meebrengt, niet alleen voor de geïntroduceerde koeien maar juist ook voor de rest van de groep. Hierdoor daalt de gemiddelde melkproductie van de groep.

Scheurwater ontwikkelde een nieuw soort sensor die vanuit de maag data verzamelt en draadloos verzendt. Deze sensor heeft de vorm van een capsule en blijft na het inslikken in de netmaag van de koe zonder dat het dier hier iets van merkt. Door het meten van de druk en temperatuur kan de sensor het belangrijkste gedrag van de koe monitoren, zoals drinken, eten, herkauwen en liggen. Dit geeft 24 uur per dag een nauwkeurig beeld van hoe het met de koe gaat. De inwendige sensor moet nog verder worden ontwikkeld, zodat deze een heel koeienleven meegaat.

Eerder ingrijpen

Scheurwater verwacht dat de sensoren in de toekomst een goed hulpmiddel kunnen zijn voor veehouders om op grote schaal de gezondheid en het welzijn van hun koeien in de gaten te houden. Met de informatie die de sensoren verzamelen, kunnen veehouders en dierenartsen de gezondheid van koeien beter monitoren en dus eerder ingrijpen bij ziekte.

Ook voor wetenschappers kunnen de sensoren uitkomst bieden. Zij kunnen hiermee het gedrag van koeien op stal en in de wei continu en nauwkeurig bestuderen en daarmee onderzoeken wat een koe echt gelukkig maakt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.