Fieldlab+Vertical+Farming+ontvangt+740%2E000+euro+subsidie
Nieuws
© Greenport West-Nederland

Fieldlab Vertical Farming ontvangt 740.000 euro subsidie

Het consortium Fieldlab Vertical Farming heeft van Kansen voor West een subsidie van 740.000 euro ontvangen. Het fieldlab wil met behulp van deze financiële bijdrage uitgroeien tot internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de verticale landbouw.

Gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van Zuid-Holland overhandigde de cheque met het subsidiebedrag aan Woody Maijers van het Innovatiepact Greenport West-Holland.

Verticaal telen van voedingsgewassen wordt internationaal gezien als belangrijke vernieuwende techniek om de voedselproductie op te voeren. Verticale landbouw wordt in Nederland gezien als innovatieve aanvulling en uitbreiding van de bestaande glastuinbouwsector. Deze nieuwe manier van telen vraagt nieuwe technieken, besparing van het energiegebruik, nieuwe teeltkennis en specifieke consumentenconcepten.

Innovaties samenbrengen

Het Fieldlab Vertical Farming moet dé plek worden waar de voorheen versnipperde kennis en innovaties bij elkaar worden gebracht. Deze faciliteit is voortgekomen uit het Innovatiepact van Greenport West-Holland uit 2018. Het Innovatiepact wil van de greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster maken. De initiatiefnemers zien verticale landbouw als een van de belangrijke concepten om deze de ambitie waar te maken.

Subsidieverstrekker Kansen voor West is het programmamanagement voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Dankzij de subsidie van 740.000 euro kan het fieldlab zich de komende vier jaar richten op de thema's: internationale marktbewerking, educatie en demonstratie van nieuwe teelten en versterking van de eigen organisatie en werkwijze.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.