Nieuwe+database+biologisch+plantaardig+teeltmateriaal
Nieuws
© Marcel Berendsen

Nieuwe database biologisch plantaardig teeltmateriaal

De Biodatabase wordt vanaf 1 december vervangen door OrganicXseeds. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel is om te voldoen aan de eisen die de nieuwe biologische verordening stelt aan de database voor biologisch plantaardig teeltmateriaal voor boeren en tuinders.

Met de overstap hoopt het ministerie van LNV ook het beschikbare aanbod van biologisch plantaardig teeltmateriaal, zoals zaaizaad en vegetatief vermeerderd teeltmateriaal, uit andere Europese landen beter te ontsluiten. Het ministerie doet de coördinatie van de overstap in samenwerking met Skal, Naktuinbouw en Bionext.

Nederland is het elfde land in de Europese Unie dat gebruik gaat maken van OrganicXseeds. Het Research Institute of Organic Agriculture in Duitsland beheert de database.

Tabellen

Net zoals in de Biodatabase worden bij OrganicXseeds per (sub)gewas de beschikbare rassen getoond en bij welke leveranciers het materiaal kan worden verkregen. Daarnaast zijn er tabellen die aangeven in welke categorie een gewas of subgewas in ingedeeld.

Nieuw is de verplichting dat het gebruik van nationaal toegelaten niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal uit categorie 3 in OrganicXseeds moet worden geregistreerd.

Bij onvoldoende beschikbaarheid kunnen boeren en tuinders terecht bij Skal en Biocontrole voor een ontheffingsaanvraag. Aanbieden van teeltmateriaal kan vanaf 26 oktober.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.