Draagvlak+voor+innovaties+emissiereductie+ontbreekt+vaak
Nieuws
© Het Hoge Noorden

Draagvlak voor innovaties emissiereductie ontbreekt vaak

De technieken die zijn ontwikkeld voor het verlagen van de uitstoot van ammoniak en/of methaan hebben lang niet altijd draagvlak. Dat blijkt uit onderzoek van CLM en Aeres Hogeschool Dronten. Voor sommige technieken is draagvlak onder veehouders, veehouderijstudenten, financiers en retail, sectororganisaties en adviseurs. Milieu- en welzijnsorganisaties zijn tegen alle innovaties.

Bij het onderzoek moet wel een kanttekening worden geplaatst. Het aantal deelnemers in de verschillende groepen die in enkele sessies aan het onderzoek hebben meegedaan, is onvoldoende voor een volledig en representatief beeld. Naar verhouding hebben veel studenten meegedaan aan de sessies. Bij de veehouders die aan het onderzoek hebben meegedaan, ging het om melkveehouders en varkenshouders.

In het onderzoek zijn twaalf maatregelen meegenomen om de emissie van ammoniak en methaan uit stallen te beperken. De maatregel met het meeste draagvlak is het spoelen met water boven de roosters. Als pluspunt wordt hier genoemd dat hier geen externe partij bij is betrokken die eraan verdient en dat de de maatregel zonder grote startinvestering is toe te passen. Varkenshouderijstudenten zijn niet positief over deze maatregel, omdat dit kan leiden tot een te hoge luchtvochtigheid in de afdeling.

Bovaer

Veehouders oordelen verder nog positief over maatregelen als Bovear – een additief dat de methaanuitstoot verlaagt – en het gebruik van benzoëzuur dat de uitstoot van ammoniak kan verlagen. Melkveehouderijstudenten zijn negatief over Bovear.

Onder sectororganisaties en adviseurs zien ook de financiers en retail voor meer maatregelen draagvlak. Fokken en het koetoilet zien sectororganisaties en adviseurs wel zitten bijvoorbeeld.

Lely Sphere

Technieken onder de roosters, zoals de Lely Sphere, worden ook positief beoordeeld door financiers, retail, organisaties, adviseurs en beide groepen studenten. Veehouders zelf zijn minder positief. Daarbij spelen de hoge kosten een belangrijke rol. Deze techniek wordt vooral als haalbaar geacht voor bedrijven zonder weidegang.

• Lees hier het volledige rapport Draagvlak voor innovatieve emissiereducerende technieken vraagt aandacht.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.