Akkerbouwers+en+telers+kunnen+cursus+smart+farming+volgen
Nieuws
© Dirk Hol

Akkerbouwers en telers kunnen cursus smart farming volgen

Tweeduizend Brabantse akkerbouwers en telers kunnen een eenjarige opleiding volgen over smart farming. Noord-Brabant verleent hiervoor tot en met 2025 een subsidie van bijna 200.000 euro.

De agrarisch ondernemers kunnen de opleiding volgen via het platform Smart Farming Academy. Hier staan digitalisering, datagebruik en precisielandbouw in de akker- en tuinbouw centraal. 'Innovatie is een van de speerpunten van ons beleid', licht gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) de subsidieregeling toe.

'In veel sectoren zie je dat 10 tot 15 procent van de ondernemers voorloopt in innovatie. Zij hebben laten zien dat het toepassen van data en precisielandbouw enorm veel voor hun bedrijf oplevert. Die kennis en kunde willen we breder verspreiden onder alle Brabantse akker- en tuinbouwers', aldus Oudenhoven.

VDBorne Campus van akkerbouwer Jacob van den Borne is initiatiefnemer van het platform, in samenwerking met BodemUp en de onderwijsinstellingen HAS, Curio en Yuverta.

Basiskennis opdoen

'Ik vind het belangrijk dat kennis over precisielandbouw ook beschikbaar komt voor de gemiddelde ondernemer', vervolgt de gedeputeerde. 'Zo doen de ondernemers op een laagdrempelige manier basiskennis op en kunnen ze het rendement van hun gewassen flink verhogen.'

Van den Borne hoopt dat ook beleidsmakers de cursus gaan volgen. 'Daar ontbreekt het vaak nog aan basiskennis. Hebben ambtenaren en beleidsmakers die wel, dan voer je ook een heel andere discussie over de inzet van bijvoorbeeld meststoffen en watergebruik. Want met smart farming ben je veel efficiƫnter omdat je minder verliezen hebt. Het is niet meer met minder, wat veel mensen denken.'

In de training leren de telers onder meer hoe ze data op hun bedrijf nauwkeurig kunnen verzamelen en gebruiken. Ook krijgen cursisten handvatten over hoe je met precisielandbouw duurzamer kunt gaan werken en een grotere opbrengst kunt behalen.

Keuzes maken en samenwerken

Verder leert de teler keuzes maken tussen de vele teeltmaatregelen. En tenslotte is er behoefte om als teler te leren samenwerken met andere belanghebbenden in een gebied. Data en precisielandbouw zijn belangrijk om afspraken met partners te borgen.

VDBorne Campus is voortgekomen uit de jarenlange inzet van Van den Borne op innovatie. De Reuselse aardappelteler is al jaren een pionier op het gebied van data en precisielandbouw.

Het onderwijs zal bestaan uit e-learning via in totaal twintig modules. De modules zijn specifiek gemaakt voor deze doelgroep.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.