Veranderingen+in+teelt+en+techniek+bijhouden+met+Leven+Lang+Ontwikkelen
Nieuws
© Johan Wissink

Veranderingen in teelt en techniek bijhouden met Leven Lang Ontwikkelen

Investeer in een Leven Lang Ontwikkelen, roept brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland ondernemers op. Want ontwikkelingen rondom klimaatneutraal telen, digitalisering en robotisering komen razendsnel op ze af, net als het krimpende middelenpakket. Een belangrijke groep om daarin mee te krijgen, is het personeel.

'Bedrijven die in staat zijn snel in te spelen op veranderingen hebben een concurrentievoordeel', zegt beleidsspecialist arbeid Jacqueline Kroon van Glastuinbouw Nederland. 'Neem als voorbeeld dat de samenwerking tussen teelt en verkoop steeds meer wordt ingevuld door kunstmatige intelligentie. Dit maakt sommige verkoopfuncties overbodig. Ander voorbeeld is dat het vroegtijdig herkennen van ziekten en plagen belangrijker wordt nu middelen verdwijnen.'

Beide voorbeelden vragen niet alleen om meer kennis, maar ook om een andere houding. 'Als ondernemer wil je dat medewerkers proactief, oplossingsgericht en initiatiefrijk zijn. Dat zijn belangrijke competenties om wendbaar te blijven en medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Zij nemen echter niet altijd zelf het initiatief. Ondernemers moeten hen daarom meenemen in dit proces en begeleiden. Dat vraagt om een actieve leercultuur.'

Doel van het concept Leven Lang Ontwikkelen is dat meer werknemers gericht leren en ontwikkelen om bij te blijven binnen hun huidige en mogelijk toekomstige functie. 'Daarnaast streven we ernaar dat werkgevers stimuleren, steunen, enthousiasmeren en het gesprek voeren met werknemers zodat zij zich ook kunnen ontwikkelen.'

Aansluiten op behoeften

Belangrijk bij de uitvoering is dat dit op een manier gebeurt die aansluit bij de behoefte van de medewerker of doelgroep. 'Hierbij maken we gebruik van resultaten uit onder andere de onderzoeken van SLIM en Groene Persona's. Dit geldt voor de inhoud, werkvormen, duur en omgeving, maar ook voor de keuze van de leercoaches.'

Glastuinbouw Nederland werkt in het concept samen met verschillende stakeholders, waaronder Colland Arbeidsmarkt, Stigas, Doorzaam, BeterUitzicht, de Werkgeverslijn, Greenports en opleidingsinstellingen. 'Deze samenwerking is belangrijk. We delen kennis, kunnen elkaars netwerk inzetten en vergroten ons bereik van communicatie. Ook kan in gezamenlijkheid aan een project worden gewerkt.'

Trainingen op het gebied van leidinggeven (communiceren), teelt en taal zijn het meest in trek. 'Maar het ontwikkelen van werkgevers en werknemers draait niet alleen om het volgen van een opleiding', zegt Kroon. 'De omgeving, organisatie, leidinggevende en collega's, de medewerker en zijn of haar taak zijn allemaal van invloed.'

Bewustzijn vergroten

Glastuinbouw Nederland zou daarom graag zien dat het bewustzijn voor het belang van de ontwikkeling van medewerkers omhooggaat. 'Die slag moet echt vanuit de ondernemers komen', stelt Kroon. 'Bedrijven moeten zich verantwoordelijk voelen en medewerkers stimuleren en ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen. Het vraagt een verandering van de mindset. We moeten arbeid niet als kostenpost zien, maar als menselijk kapitaal.'

Kroon adviseert tuinders die interesse hebben om hiermee aan de slag te gaan, contact op te nemen met Kasgroeit. Dit is een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw. 'Het kan lastig zijn als je niet weet waar je moet beginnen, of hoe je het moet aanpakken. Kasgroeit begeleidt stap voor stap en heeft oog voor zowel directie als voor de medewerkers.'

Kroon voegt daaraan toe dat de dienstverlening van Kasgroeit kosteloos is voor de bedrijven die lid zijn van Glastuinbouw Nederland of Plantum.'

Horti Academy wil naar een sterkere leercultuur in de glastuinbouw
In de regio Zuid-Holland is eind augustus de Horti Academy gestart. Doel is het creƫren van een sterkere leercultuur in de glastuinbouw. Binnen het traject is onder meer aandacht voor hoe werkgevers en leidinggevenden hun werknemers kunnen activeren om aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling, maar ook voor hoe werknemers zelf meer de regie over hun loopbaan kunnen pakken. Initiatiefnemers zijn Horti Heroes, Kasgroeit, Glastuinbouw Nederland, Lentiz cursus & consult, Greenport West-Holland en InHolland Academy. Deelname is kosteloos mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.