Akkerbouwer+genomineerd+voor+Venrayse+Ondernemersprijzen
Nieuws
© Michiel Elands

Akkerbouwer genomineerd voor Venrayse Ondernemersprijzen

Akkerbouwer Martijn Derikx uit het Limburgse Ysselsteyn is genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijzen. Op donderdag 11 januari is de feestelijke uitreiking van de prijzen op het podium van de Schouwburg Venray. Derikx mag daar vertellen over de innovatieve stappen die hij heeft gezet.

Lange tijd had de ondernemer de keuze om naast akkerbouw varkens te houden. Dat deed hij niet. Hij koos voor de plantaardige sector en wil nu vooroplopen. Zijn nuchterheid en ondernemerschap, gecombineerd met innovatief denken en handelen, blijven niet onopgemerkt.

Wie Derikx heeft genomineerd, is voor hem een raadsel. En waarom? ‘Dat was ook mijn eerste vraag: ik ben toch een gewone akkerbouwer’, zegt hij bescheiden. 'Maar als ik terugkijk op de afgelopen tien jaar, dan zie ik wel dat ik het anders doe dan anderen. Vooral op het gebied van duurzaamheid loop ik voorop.'

Groene waterstof

Zijn nieuwste plannen staan al in de steigers. Op het terrein aan de Kempkensberg, ten noorden van Ysselsteyn, komen volgend jaar drie extra bewaarloodsen. 'Die worden vol gelegd met zonnepanelen. Omdat nog maar de vraag is of ik de groene energie terug kan leveren aan het net, wil ik zelf groene waterstof maken. Dat kan ik gebruiken om de pompen van de beregeningsinstallatie te laten draaien en de heftruck te laten rijden.'

Laat zien dat je als boer of tuinder vooruitstrevend bent

Martijn Derikx, akkerbouwer in Ysselsteyn

Wat betreft energie is het akkerbouwbedrijf zelfvoorzienend. De aardappelen die kort na de oogst huizenhoog liggen opgeslagen, worden met behulp van condensdrogers bewaard zonder gebruik van gas. In de teelt past Derikx mechanische onkruidbestrijding en precisielandbouw toe. Dit om het gebruik van chemische middelen tot een minimum te beperken.

De opslag van aardappelen op het bedrijf van Derikx.
De opslag van aardappelen op het bedrijf van Derikx. © Michiel Elands

De ondernemer hoopt dat door de besparingen vanuit de sector de komende jaren een breed middelenpakket beschikbaar blijft. 'We zetten op het bedrijf een spotsprayer in. Daarmee kunnen we alleen de oppervlakte ter grootte van een theezakje, dus rondom een ui, bespuiten als dat nodig is. Ook zet ik op plekken waar extra bemesting of een behandeling nodig is gewassensoren in.'

De akkerbouwer ziet de bodem als zijn 'belangrijkste productiemiddel'. Hij rouleert percelen in samenwerking met een aantal grondeigenaren in de omgeving. Daardoor kan hij de voor de akkerbouwgewassen noodzakelijk vruchtwisseling realiseren en toch voldoende opbrengsten van het land halen. 'Ook voeden we de bodem met compost of stalmest en zetten we groenbemesters in.'

Druppelirrigatie

Naast de metershoge haspels die achter op het erf staan, gebruikt Derikx druppelirrigatie. Komend jaar liggen op 25 hectare slangen in de bodem voor een watergift op maat. De akkerbouwer kan zo met minder water meer opbrengst realiseren en tegelijkertijd op arbeid besparen.

De ondernemer gebruikt deze innovatie ook op een perceel waar de aangrenzende bewoners geluidsoverlast ervaren van het 'getik van de haspels'. 'Mensen verklaren mij voor gek dat ik deze maatregelen neem, maar ik wil ook laten zien hoe we in de toekomst kunnen blijven boeren met zo min mogelijk overlast voor de omgeving', zegt hij.

Volgens de Limburger heerst veel onwetendheid over de land- en tuinbouw. 'Wij hebben de mooiste etalage om onze producten te promoten', wijst hij uit het raam van zijn kantoor naar de akkers. 'We zijn soms te veel bezig met produceren en leggen te weinig uit wat we doen. Ik vind het belangrijk het gesprek aan te gaan met mensen in de omgeving. Laat zien dat je als boer of tuinder vooruitstrevend bent.'

Gemengd bedrijf

Derikx groeide op aan de westkant van het dorp. Daar had zijn opa een traditioneel boerenbedrijf, gespecialiseerd in akkerbouw en vleesvarkens. Dit is het gemengde bedrijf dat zijn vader verder heeft uitgebouwd. Afgestudeerd aan de MAS kwam Derikx in de maatschap met zijn vader Thijs en moeder Beppie. Het bedrijf werd vernieuwd en verhuisde naar de huidige locatie aan de Kempkensberg.

Uien zijn een belangrijk gewas voor de akkerbouwer.
Uien zijn een belangrijk gewas voor de akkerbouwer. © Michiel Elands

Zijn vader heeft weleens het verwijt gekregen dat hij zijn zoon richting de varkenshouderij loodste. 'Daar ben ik het niet mee eens', zegt Derikx. 'Hij hield alle routes open en zei altijd dat ik later kan kiezen uit twee gezonde bedrijfstakken. Als ik er eentje niet wilde, dan was er de optie om die te verkopen.'

En zo geschiedde. 'Ik heb veel vrijheid gekregen om te doen waar mijn passie ligt: het werk buiten.' Derikx runt het akkerbouwbedrijf sinds dit jaar alleen. Hij noemt zichzelf een doorzetter met een Pipi Langkous-mentaliteit. 'Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat vind ik een mooie uitspraak.'

Samen met zijn vrouw Lydia heeft Derikx twee jonge kinderen. Zijn ambitie is om het bedrijf in de komende 25 jaar klaar te stomen voor een eventuele vijfde generatie. 'De belangrijkste voorwaarde is dat mijn kinderen dit werk met net zoveel plezier doen als ik.'

Bedrijfsgegevens
Martijn Derikx (38) heeft in het Limburgse Ysselsteyn een akkerbouwbedrijf van meer dan 150 hectare. De belangrijkste gewassen in het bouwplan zijn uien en aardappelen. Daarnaast teelt hij cichorei en suikerbieten. Verder doet Derikx voor uientelers in de omgeving loonwerk. Hij heeft drie medewerkers in dienst. Tijdens arbeidspieken vult hij dat aan met extra krachten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.