Barth%2DMisset+Fonds+looft+geld+uit+voor+dierenwelzijnsinnovaties
Nieuws
© Marcel Berendsen

Barth-Misset Fonds looft geld uit voor dierenwelzijnsinnovaties

Innovatieve en creatieve denkers en doeners kunnen dit voorjaar bij het Barth-Misset Fonds geld aanvragen voor projecten die tot een verbetering leiden van de leef- of transportomstandigheden van dieren in de veehouderij. De eerste aanvraagronde is geopend.

Sinds 2018 houdt het Barth-Misset Fonds elk jaar een subsidieronde en ondersteunt daarmee projecten die leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij. Dit jaar zet het fonds in op dierenwelzijn in de volle breedte.

Elk haalbaar en opschaalbaar project dat leidt tot een substantiƫle toename van welzijn bij dieren in de veehouderij en dat geen schade toebrengt aan de leefomgeving, komt in aanmerking voor financiƫle steun. De afgelopen jaren was 50.000 euro het maximum aan te vragen bedrag, maar dit jaar kunnen deelnemers eenmalig tot 100.000 euro aanvragen. In totaal is 250.000 euro beschikbaar.

Richtlijnen

De eerste aanvraagronde loopt tot en met 19 maart. Vervolgens beoordeelt het Barth-Misset Fonds de aanvragen op basis van de richtlijnen en het afwegingskader en kijkt welke aanvragen het meest veelbelovend zijn. Wie op basis van de eerste aanvraag wordt toegelaten tot de tweede ronde, moet uiterlijk 24 mei een uitgebreider dossier indienen.

In 2023 was er steun voor een praktijkexperiment met een strostal voor varkens, vrijloopkraamhokken met dagontmesting, het maken van instructievideo's die veehouders ondersteunen in het nog beter opmerken van onbehagen en welbehagen bij hun koeien en een pilot met wroetgelegenheid voor gespeende biggen in de buitenuitloop.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.