BO+Akkerbouw+scherpt+Gedragscode+Datagebruik+Akkerbouw+aan
Nieuws
© Job Hiddink

BO Akkerbouw scherpt Gedragscode Datagebruik Akkerbouw aan

In overleg met andere organisaties heeft Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw aangescherpt en in lijn gebracht met nieuwe Europese wetgeving. Akkerbouwers en andere belanghebbenden kunnen tot eind maart reageren op de conceptversie.

In de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw is onder meer vastgelegd dat akkerbouwers bepalen wie bij hun data kan en wat ermee mag worden gedaan. BO Akkerbouw stelde deze gedragscode in 2019 samen met andere organisaties op. Voor het uitwisselen en gebruiken van data zijn heldere spelregels nodig, vindt de brancheorganisatie.

Partijen binnen de publiek-private samenwerking Data op orde in de open teelten hebben onder de vlag van de Topsector Agri & Food een voorstel gemaakt om de gedragscode aan te scherpen. Akkerbouwers en andere belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart reageren op het concept van de aangescherpte gedragscode. Een reactie kan een vergeten onderwerp of een discussie- of verbeterpunt zijn. Volgens BO Akkerbouw wordt de gedragscode in het voorjaar in een openbare bijeenkomst besproken.

Precisielandbouw en data

Het bestuur van BO Akkerbouw stelt uiteindelijk de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw vast. Vervolgens kunnen bedrijven laten weten of ze de aangescherpte gedragscode onderschrijven. Het gaat om bedrijven die op het gebied van precisielandbouw en data zakendoen met bedrijven in de akkerbouw.

Een lijst met bedrijven die de code onderschrijven verschijnt op de website van BO Akkerbouw. 'Hiermee hopen we het vertrouwen in data-uitwisseling in de akkerbouwsector verder te vergroten', zegt Corné Kempenaar, coördinator data en precisielandbouw bij de brancheorganisatie.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.