LTO+Noord+Innovatiefonds+steunt+project+%27Graanziektebarometer+2%2E0%27
Nieuws
© Haijo Dodde

LTO Noord Innovatiefonds steunt project 'Graanziektebarometer 2.0'

Het project 'Graanziektebarometer 2.0' van onderzoeksinstelling SPNA ontvangt een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds. Daarmee lijkt het erop dat de monitoring van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe na een tussenjaar weer worden opgestart.

SPNA is blij met de toekenning van de aangevraagde financiële steun. In combinatie met andere financiers, zoals het Risicofonds voor de Graanhandel en Stichting Voorbeeldbedrijf Oldambt, stelt dit de onderzoeksinstelling in staat om het project 'Graanziektebarometer 2.0' verder te ontwikkelen.

Voor het project werken onderzoekers aan het uitzoeken van de juiste set aan sensoren in de proefvelden. Daarnaast bekijken ze wat een goede communicatiebasis is voor het uitwisselen van waarnemingsdata in het seizoen. De Graanziektebarometer geeft een wekelijkse of tweewekelijkse weergave van het verloop van de aantastingen van de meest voorkomende schimmelziekten in wintertarwe.

Wekelijkse waarnemingen

De waarnemingen hiervoor worden wekelijks gedaan op de proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard. In de periode van 2011 tot en met 2022 werden de resultaten van de monitoring kosteloos door SPNA verzonden naar alle geïnteresseerden.

Vanwege een aanhoudend gebrek aan jaarlijkse financiering is vorig jaar besloten om te stoppen met de Graanziektebarometer. Met de nieuwe steun is het de bedoeling om het project komend jaar een doorstart te geven.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.