Enqu%C3%AAte+onder+melkvee%2D+en+varkenshouders+over+sensordata
Nieuws
© Halter

Enquête onder melkvee- en varkenshouders over sensordata

Wageningen University & Research houdt binnenkort een enquête onder melkveehouders en varkenshouders over het gebruik van sensordata. Voor het project 'ClearFarm' onderzoekt de universiteit of het dierenwelzijn kan worden verbeterd met gebruik van diergebonden data.

Op varkens- en melkveebedrijven zijn veel precisiedata aanwezig, zoals informatie over de voeropname, temperatuur van de dieren, gewicht, melkproductie en stalklimaat.

'Er zijn veel sensordata beschikbaar', zegt Thijs van de Straat van Wageningen University & Research. 'Je zou er veel uit kunnen halen ten voordeel van de boer. Bijvoorbeeld om je bedrijf te vergelijken met die van collega's en je bedrijf te optimaliseren. Of om het dierenwelzijn in je stal te verbeteren.' Dierenwelzijn is een fundamenteel aspect van de veehouderij geworden, maar de beoordeling ervan blijft een uitdaging.

Profijt

Voor het Europese project 'ClearFarm' ontwikkelt Wageningen University & Research een platform. Het doel is om alle diergebonden data te verwerken in praktische informatie, zodat het dierenwelzijn in de hele productieketen daar profijt van heeft. Dit kan bijdragen aan een betere en duurzamere varkens- en melkveehouderij, de twee systemen met het hoogste aandeel dierlijke producten in Europa.

'Ook kunnen de sensordata eraan bijdragen om de transparantie in de sector te vergroten', legt Van de Straat uit. 'Je kunt het gebruiken voor dierenwelzijnslabels op producten. Het geeft meer transparantie richting consumenten, restaurants en supermarkten.' Hij voegt eraan toe dat de gegevens van de boeren goed worden beschermd.

Uitnodiging per e-mail

De onderzoekers willen graag weten welke behoeften er leven bij melkvee- en varkenshouders en of ze zouden deelnemen aan het platform. Daarom worden ze binnenkort via e-mail uitgenodigd voor een enquête. Het onlineonderzoek wordt in samenwerking met agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uitgevoerd.

Alle melkveehouders en varkenshouders die deelnemen aan het onlineonderzoek, ontvangen, indien gewenst, een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.