Projecten+Waddeneilanden+moeten+telers+helpen+bij+verzilting
Nieuws
© Tienke Wouda

Projecten Waddeneilanden moeten telers helpen bij verzilting

Het Waddenfonds trekt bijna 2 miljoen euro uit voor projecten op Terschelling en Texel. Het gaat om de projecten 'Zeker Zilt' op Texel en 'Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling'.

Op meerdere plekken in de Blauwe Polder op Texel komen proefvelden waar biologisch zeewier wordt gebruikt als meststof voor de teelt van aardappelen en wortelen. De veldproeven moeten uitwijzen of zeewier leidt tot hogere opbrengsten en een betere kwaliteit.

Verder wordt onderzocht of met een zeewiercoating koolhydraatarme (low carb) frites kunnen worden ontwikkeld. Doel is om telers handvatten te geven, zodat ze gewassen duurzaam kunnen telen op zilte of verziltende grond. De totale investering aan het project 'Zeker Zilt' bedraagt 1.110.000 euro, waarvan het Waddenfonds 960.000 euro bijdraagt.

Zout- en droogtetolerante teelten

Het Waddenfonds ondersteunt het project 'Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling' met 999.900 euro. De totale investering bedraagt 1.24.900 euro. Onderzocht wordt hoe door slim waterbeheer het gebruik van robuuste graskruidenmengsels en door zout- en droogtetolerante teelten kan worden ingespeeld op de toename van het zoutgehalte in de bodem en verdroging.

Het project is opgedeeld in meerdere fasen. In de eerste fase worden veldproeven en demonstratieplekken voorbereid, waarna er drie veldproeven van start gaan. Door zoetwater vast te houden en dit te verdelen, wordt de impact van de verzilting verminderd.

Verder worden gewassen ontwikkeld die zich aanpassen aan droge en zoute omstandigheden. Er komt een langjarig monitoringssysteem van processen in de bodem en het water, die worden geanalyseerd. Docenten en studenten van Van Hall Larenstein zijn bij het project betrokken. Hiervoor komen onderzoeksfaciliteiten op Terschelling.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.