Boeren+in+Rijnland+kunnen+subsidie+aanvragen+voor+ziekzoekrobot
Nieuws
© Frits Huiden

Boeren in Rijnland kunnen subsidie aanvragen voor ziekzoekrobot

Boeren in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland kunnen via het Landbouwportaal Rijnland subsidie aanvragen voor diverse maatregelen. Zo is bij precisietoepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen de ziekzoekrobot opgenomen in het subsidiepakket.

De subsidie geldt voor maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Ook kunnen boeren kosteloos gebruikmaken van een gewasbeschermings- en bodemcoach.

Die coach adviseert boeren en tuinders bijvoorbeeld over de inzet van biologische bestrijders, groene middelen, plantversterkers en biostimulanten. Ook kijkt deze coach samen met de ondernemer naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een bodemcoach kan meehelpen met het maken van een mineralenbalans van de bodem om te komen tot effectievere bemesting.

Schuiminstallatie

Met ingang van dit jaar komen daarnaast diverse maatregelen in aanmerking voor subsidie. Het gaat onder meer om een schuiminstallatie voor bollen in plaats van een bollendompelinstallatie. 40 procent van een schuiminstallatie wordt vergoed tot een maximum van 10.000 euro. Daarnaast zijn de mechanische onkruidbestrijdingstechnieken uitgebreid met de aanschaf van een wiedeg.

Verder is het budget voor een elektrisch pulsgestuurd doseersysteem voor biostimulanten verhoogd tot 10.000 euro. Ten slotte zijn er subsidiemogelijkheden voor borstelmachines met stalen borstels en boven- en ondergrondse waterbergingsbassins voor de opvang van afspoelwater op het erf.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.