Weidevogeldrone+ingezet+bij+jaarrond+monitoren+predatoren
Nieuws
© Johan Wissink

Weidevogeldrone ingezet bij jaarrond monitoren predatoren

Het lectoraat Weidevogels aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden wordt met vier jaar verlengd. Onderzoekers en studenten gaan een jaarrond monitoringssysteem voor predatoren in weidevogelgebieden opzetten. Daarbij wordt de weidevogeldrone ingezet.

Zes jaar geleden startte het lectoraat Weidevogels onder leiding van Astrid Manhoudt. Sinds 2016 is er veel in werking gesteld op het gebied van kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk, maar ook tussen agrarische collectieven onderling. Mogelijk heeft dit, als een van de vele schakeltjes in het beheer, de lichte stabilisatie van de weidevogelpopulatie ondersteund, stelt Manhoudt.

Om de weidevogelpopulatie verder te versterken, komt de komende vier jaar meer nadruk op natuurinclusieve landbouw en de onderlinge afstemming van gebiedsplannen. Jaarrond monitoren, bijvoorbeeld met drones en kunstmatige intelligentie, moet zorgen voor meer inzicht in het broedgedrag en de leefwijze van predatoren.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.