Tool+berekent+effect+gewasbescherming+op+milieu
Nieuws
© GreenA

Tool berekent effect gewasbescherming op milieu

De Milieu-indicator Gewasbescherming berekent de impact van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, laagrisicostoffen en biologische middelen. Telers, ketenpartijen, experts en overheden kunnen de tool gebruiken om gericht te werken aan de verlaging van de milieubelasting van de middelen in teeltsystemen.

Wageningen University & Research, kennis- en adviesbureau CLM en maatschappelijke organisatie Natuur & Milieu hebben vanuit de publiek-private samenwerking Milieu-indicator Gewasbescherming vier jaar gewerkt aan de rekenmethodiek voor de milieu-indicator. Die is nu vrijwel afgerond. Binnenkort verschijnt het eindverslag van het project. Het komende jaar wordt besteed aan het aanvullen van data en rekenregels en de implementatie van de Milieu-indicator Gewasbescherming in de praktijk.

Naar verwachting kunnen boeren en tuinders, ketenpartijen, gewasbeschermingsexperts en overheidsinstellingen de tool vanaf 2024 gebruiken. Als meetinstrument is de Milieu-indicator Gewasbescherming ontwikkeld in opdracht van een breed consortium van partijen uit de land- en tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Praktijkrijp maken

Deze week werd in een webinar de afronding van de Milieu-indicator Gewasbescherming besproken. LTO Nederland, Brancheorganisatie Akkerbouw, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, Natuur & Milieu en stichting IDH Trade hebben hiertoe het initiatief genomen. Doel is vaststellen wat nodig is om de Milieu-indicator Gewasbescherming binnen nu en een jaar in de praktijk te kunnen toepassen op bijvoorbeeld teeltbedrijven of voor doeleinden verderop in de voedselketen.

Tijdens het webinar gaf onderzoeker Johan Bremmer van Wageningen University & Research een toelichting op de methodiek achter de Milieu-indicator Gewasbescherming. Via een module worden data over het gewasbeschermingsmiddelengebruik, de wijze van toepassing en de maatregelen die zijn genomen om de emissie naar het milieu te beperken omgerekend naar de impact op het milieu. De Milieu-indicator Gewasbescherming richt zich op bestuivende en nuttige insecten, wormen, oppervlakte- en grondwater, vogels en zoogdieren als doelen voor milieubescherming.

Keurmerken

'De Milieu-indicator Gewasbescherming bepaalt voor boeren en tuinders hoe zij scoren op duurzaamheid ten opzichte van voorgaande jaren of vergelijkbare bedrijven', legt Bremmer uit. 'Ketenpartijen kunnen de milieu-impact van producten vergelijken en de indicator eventueel gebruiken voor keurmerken. Experts gebruiken de informatie voor het maken van strategische plannen voor milieuvriendelijke teelten. En tot slot krijgt de overheid meer inzicht in de milieulast en zorgt het voor bewustwording van de noodzaak voor verdere verduurzaming.'

In opdracht van LTO Nederland, Brancheorganisatie Akkerbouw, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, Natuur & Milieu en stichting IDH Trade stelde het bureau Schuttelaar & Partners advies op over het in praktijk brengen en beheer van de tool. Volgens strategisch adviseur Léon Jansen duurt het nog minimaal tien tot twaalf maanden voordat de Milieu-indicator Gewasbescherming praktijkrijp is. Om het niet nog langer te laten duren, waarschuwt hij ervoor dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Ook moet duidelijk zijn in hoeverre het internationaal uitrollen van de indicator noodzakelijk is.

Focus op Nederland

Jansen: 'In de planning die wij voorzien, kiezen we voor focus op Nederland en op een Europese toepassing van de Milieu-indicator Gewasbescherming voor alleen de grotere handelsgewassen. Voor het invoeren van de laatste rekenregels en de data van gewasbeschermingsmiddelen is het goed om de belangrijkste toepassingen en stoffen voorrang te geven. Voor het beheer adviseren wij een stuurgroep in te stellen met een projectleider om de Milieu-indicator Gewasbescherming actueel te houden.'

GroentenFruit Huis en Glastuinbouw Nederland reageren positief op de rekentool. Daan van Empel, voorheen programmamanager bij GroentenFruit Huis, hoopt dat de Milieu-indicator Gewasbescherming een einde maakt aan zwarte en rode middelenlijsten die in de afzet worden gebruikt. 'De Milieu-indicator Gewasbescherming brengt de rationaliteit terug in het debat rond gewasbescherming. Hiermee is het mogelijk om te sturen op impact in plaats van alleen maar op middelen.'

Europese uitrol

Beleidsspecialist Plantgezondheid Kyra Broeders van Glastuinbouw Nederland verwacht dat de Milieu-indicator Gewasbescherming deel kan uitmaken van de geïntegreerde gewasbescherming. Verder pleit zij voor een Europese uitrol van de indicator, ook in het kader van een gelijk speelveld voor de Nederlandse telers. Het vergelijken van bedrijven kan volgens haar nuttig zijn, maar daarbij is het wel belangrijk om verschillen te kunnen duiden. Anders ontbreekt de context, stelt ze.

Zowel SMK, beheerder van het keurmerk On the Way to PlanetProof, als MPS ziet op termijn mogelijkheden om de Milieu-indicator Gewasbescherming te integreren in bestaande certificeringssystemen. SMK-projectleider John Janssen ziet toegevoegde waarde voor de onafhankelijke indicator. 'In PlanetProof sturen we vooral op actieve stoffen. De Milieu-indicator Gewasbescherming geeft meer inzicht in de werkelijke impact van de gehele gewasbescherming.'

Internationalisering

Net als Broeders stelt ook Edmund Timm van tuinbouwcertificeerder MPS dat internationalisering van de Milieu-indicator Gewasbescherming van het grootste belang is. 'Naast andere indicatoren is dit zeker een instrument om de verduurzaming van de landbouw in Europa te ondersteunen. Wij vinden het nuttig om bedrijven met elkaar te vergelijken. Als ondernemers zien hoe zij scoren op het gebied van milieu-impact ten opzichte van collega's, werkt dat alleen maar motiverend.'

Tot slot benadrukt programmaleider Berthe Brouwer van Natuur & Milieu dat de Milieu-indicator Gewasbescherming een onafhankelijk en wetenschappelijk instrument is. 'Het geeft telers en adviseurs handvatten voor hoe zij binnen de milieugrenzen goede landbouw kunnen bedrijven. Verder biedt deze indicator de overheid alsook de afnemers een mogelijkheid om te sturen op verdere verduurzaming. Uiteindelijk betekent dit winst voor de boer en ook voor het milieu.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.