Fedecom+pleit+voor+gebruik+nieuwe+spuittechnieken
Nieuws
© Burt Sytsma

Fedecom pleit voor gebruik nieuwe spuittechnieken

Nieuwe spuittechnieken kunnen bijdragen aan emissiereductie, stelt Fedecom. Dat behoeft volgens de brancheorganisatie voor agrotechniek meer aandacht. Met driftreductie is het plafond wel bereikt, stelt Fedecom in het nieuwste magazine van CropLife NL.

Sinds een aantal jaren zijn driftarme spuitdoppen verplicht. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat betreft emissiereductie is er al veel bereikt. Maar toch zijn er nog steeds normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. 'Dat het aantal overschrijdingen is afgenomen, komt vooral door de aandacht voor het beperken van drift', constateert Erik Hogervorst, directielid van mechanisatiebedrijf Hogervorst en binnen Fedecom lid van de werkgroep 'Pakket maatregelen emissiereductie 2030' en lid van kerngroep 'Spuittechniek'.

'Ik denk dat we met driftbeperking nu bijna het plafond hebben bereikt. Als we de normoverschrijdingen verder willen terugbrengen, moet er meer aandacht naar andere bronnen zoals erfemissie en perceelafspoeling', vindt Hogervorst.

Normoverschrijdingen

Volgens Hogervorst komen normoverschrijdingen nu voor 50 procent door erfemissie, voor 35 procent door perceelafspoeling en 15 procent door drift. Fedecom voor het benutten van nieuwe technologie om normoverschrijdingen verder terug te dringen. 'Omarm de nieuwe technieken', stelt algemeen directeur Caroline Bekkering.

Daarbij doelt Bekkering op bijvoorbeeld het gesloten vulsysteem. Hiermee kunnen boeren hun spuitmachine vullen zonder te morsen. 'Dat is veiliger en voorkomt dat er onbedoeld middelen in het milieu terechtkomen.'

De algemeen directeur meldt dat Fedecom CropLife NL heeft ondersteund binnen het Uitvoeringsprogramma Toekomst gewasbescherming 2030. Zij pleit ervoor het systeem Europabreed te maken. 'Dat heeft geleid tot een ISO-normering voor het systeem, zodat er voor heel Europa een standaard is. Een overleggroep van overheid en bedrijfsleven werkt aan de introductie van het gesloten vulsysteem in Nederland. De implementatiedatum is nog onderwerp van overleg', licht ze toe.

Precisietechnieken

Verder vindt Bekkering dat precisietechnieken als spotspraying en variabele afgifte fors kunnen bijdragen aan emissiereductie en normoverschrijdingen in oppervlaktewater. 'Per hectare is dan ook minder middel nodig.'

Volgens Hogervorst zijn er meerdere oorzaken die ervoor zorgen dat de nieuwe technieken nog maar beperkt worden gebruikt. 'Bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Nieuwe technieken passen niet altijd binnen het huidige toelatingskader voor gewasbeschermingsmiddelen. Bestaande toelatingsbeoordelingen zijn gebaseerd op volveldse toepassing. Precisietechnieken vragen een andere beoordeling en daar zijn betrokken organisaties nu mee aan het puzzelen', stelt hij.

'Als Fedecom hopen we dat hier meer vaart in komt', vervolgt Hogervorst. 'Er valt veel winst met precisietechnieken te boeken, maar als de regels nog niet duidelijk zijn, wachten telers vaak met investeren.'

Certificeren

Bekkering noemt een andere belemmering die is gerelateerd aan wet- en regelgeving. 'Ieder nieuw model spuitmachine moet apart worden gecertificeerd voor de toelating op de Drift Reducerende Technieken (DRT)-lijst. Zo'n certificering kost de fabrikant of importeur 75.000 euro. Dat bedrag staat niet in verhouding tot de relatief kleine afzetmarkt in Nederland. Dat werkt remmend op de introductie van spuittechnieken met nieuwe technieken.'

Daarom Fedecom pleit ervoor dit anders te regelen, door bijvoorbeeld per techniek te certificeren in plaats van per model. Bekkering: 'Daarnaast is Europese harmonisatie van classificatie van technieken en spuitdoppen hard nodig om dubbele testen en onnodige kosten te voorkomen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.