Wageningse+onderzoekers+gaan+op+drie+locaties+stalemissies+meten+met+sensoren
Nieuws
© Johan Wissink

Wageningse onderzoekers gaan op drie locaties stalemissies meten met sensoren

In Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht worden onderzoekscentra ingericht voor respectievelijk melkvee, varkens en pluimvee. Wageningen Livestock Research gaat op de drie locaties stalemissies meten met sensoren.

De sensoronderzoekscentra in Hengelo (melkvee), Valkenswaard (varkens) en Woudenberg (pluimvee) worden gefinancierd vanuit het ministerie van LNV. Zowel de veehouderijsector als de overheden willen een verschuiving van middelsturing naar doelsturing in het beleid. Dit vereist betrouwbare meetgegevens en borging. De doorontwikkeling van betrouwbare (sensor)meetsystemen is hierbij belangrijk. Er wordt gemeten naar ammoniak, methaan en fijnstof in en rondom de stal.

In de onderzoekslocaties worden continu sensormeetsystemen in de praktijk uitgeprobeerd. Op basis van deze proeven kunnen de technieken verder doorontwikkeld worden met fabrikanten.

Opening nieuwe meetsystemen

Op vrijdag 8 december wordt in Hengelo het landelijk onderzoekscentrum voor het meten van stalemissies met sensoren officieel geopend. Secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van LNV en gedeputeerde Harold Zoet (BBB) van de provincie Gelderland openen deze nieuwe meetsystemen. Ook voorzitter John Koeleman van Vruchtbare Kringloop Oost en Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research zijn betrokken bij de opening.

In de stal van De Marke wordt op dit moment de stalemissie al gemeten. 2 meter onder de nok hangt een meetlijn. Er komt een extra meetlijn met alternatieve types sensoren van verschillende merken om te vergelijken met de bestaande sensoren en referentiemetingen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.