Leningen+Rabobank+voor+verduurzaming+op+basis+van+innovatie
Nieuws
© Jorien Slager

Leningen Rabobank voor verduurzaming op basis van innovatie

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers die investeren in duurzaamheidsmaatregelen, kunnen vanaf mei gebruikmaken van het duurzaamheidsfonds van Rabobank. Daarmee stimuleert de bank verduurzaming op basis van innovatie, verplaatsing, extensivering, omschakeling en staking.

Vanuit het duurzaamheidsfonds verstrekt Rabobank duurzame leningen met aangepaste betalingstermijnen en lagere rentetarieven. Dit zei directeur Food & Agri Alex Datema van Rabobank maandagavond op een bijeenkomst voor akkerbouwers van accountantskantoor Countus in het Flevolandse Urk. Het fonds met een budget van 3 miljard euro was tot nu toe vooral bestemd om de verduurzaming van veehouderijbedrijven op gang te helpen.

In de visie van Rabobank is in de verschillende landbouwsectoren een systeemverandering nodig om te kunnen ondernemen binnen de milieugebruiksruimte. Volgens Datema geldt, net als voor de veehouderij, ook voor plantaardige sectoren dat ondernemers zouden moeten investeren in duurzame voedselsystemen en dat een zekere mate van krimp nodig is ten opzichte van de huidige productie-intensiteit.

De directeur Food & Agri legt uit dat het stimuleren van de verduurzaming gericht is op vijf transitiepaden: innovatie, verplaatsing, extensivering, omschakeling en staking. 'Voor de akkerbouw, en zeker voor de akkerbouw in de Noordoostpolder, verwachten we ondernemers vooral te kunnen ondersteunen met gunstige leningen als ze investeren in innovatie.'

Precisietechnieken

Als voorbeeld van verduurzaming op basis van innovatie noemt Datema het terugdringen van het middelenverbruik in de akkerbouw. 'We zijn ervan overtuigd dat een reductie van 70 tot 80 procent mogelijk is met de juiste precisietechnieken en robotisering. Nu zijn de technieken daarvoor nog te duur. Maar wij ondersteunen graag akkerbouwers die bijvoorbeeld een wiedrobot willen aanschaffen of investeren in spotspraying.'

In zijn visie op de landbouw in 2040 spreekt Rabobank over drie dominante bedrijfstypen. Dat zijn hoogproductieve bedrijven met veel hightech, bedrijven met een natuurinclusieve bedrijfsvoering en multifunctionele bedrijven. De onderverdeling van deze bedrijven in de akkerbouw schat de directeur Food & Agri grofweg op respectievelijk 50 procent, 30 procent en 20 procent. 'Zeker in de akkerbouw geloven wij in hoogproductieve bedrijven en daar verwachten we ook dat de schaalvergroting verder doorzet.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.