Co%C3%B6peraties+maken+werk+van+veilige+data%2Duitwisseling
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Coöperaties maken werk van veilige data-uitwisseling

Om veilige en efficiënte data-uitwisseling in de akkerbouw te bevorderen, slaan Cosun, Avebe en Agrifirm de handen in een. 'Een hele goede zaak', zegt Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

Cosun en Avebe zijn van plan in het eerste kwartaal van 2018 toe te treden tot de coöperatie JoinData, waar Agrifirm al lid van is. JoinData ontwikkelt een elektronische snelweg (datahub) voor de agrarische sector. Data delen is de eerste stap in de ontwikkeling van slimme applicaties.

Van Wenum: 'Bij de datastructuur van JoinData kunnen boeren aangeven wie ze willen machtigen om de gegevens te mogen gebruiken. Dat is de juiste aanpak. Uitgangspunt moet zijn dat degene die zijn data deelt, bepaalt wat derden ermee mogen doen.'

Meer bedrijven

De akkerbouwvoorman van LTO vindt het een goede ontwikkeling dat Cosun en Avebe zich aansluiten bij JoinData. 'Maar we zijn er nog niet. Op veel andere plekken wordt ook data opgeslagen. Het zou daarom een goede zaak zijn als meer bedrijven in de akkerbouwsector volgen.'

'Uitgangspunt moet zijn dat degene die zijn data deelt, bepaalt wat derden ermee mogen doen'

Het gebruik van grote hoeveelheden data in de akkerbouw (smart farming) biedt akkerbouwers kansen om het rendement verder te verhogen. Door data vanaf de akker op een veilige manier te delen, kunnen slimmere applicaties worden ontwikkeld. Dit ondersteunt telers in hun teeltbeslissingen.

Denk bijvoorbeeld aan een nauwkeurige bepaling van de optimale momenten voor grondbewerking, zaaien en gewasverzorging. Betere teeltbeslissingen resulteren in een betere productkwaliteit en opbrengst per hectare.

Brede aanpak

Het delen van data en de bouwplan brede aanpak draagt tevens bij aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de akkerbouw. Bijvoorbeeld met slimme applicaties die telers helpen bij het verbeteren van de bodemkwaliteit, het uitvoeren van een evenwichtige bemesting en de optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

In de door JoinData ontwikkelde snelweg staat de boer centraal. Deze blijft eigenaar van zijn eigen data en beslist zelf met wie deze data mag worden gedeeld en met welk doel. Data wordt niet opgeslagen, maar alleen doorgegeven. Dit betekent dat deze niet in handen komen van commerciële partijen.

Het zelfstandig ondernemerschap van de deelnemers blijft gewaarborgd. JoinData onderschrijft hiermee de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw van Brancheorganisatie Akkerbouw, aldus de gezamenlijke coöperaties.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.