Acht+innovaties+verder+uitgewerkt+voor+Dutch+Dairy+Challenge
Nieuws
© Imagro

Acht innovaties verder uitgewerkt voor Dutch Dairy Challenge

Acht melkveehouders gaan de komende maanden aan de slag met hun innovatie tijdens de Dutch Dairy Challenge. Samen met een coach en studenten werken ze hun plan verder uit met als doel dit praktijkrijp te maken. Een groot deel van de innovaties heeft te maken met mest, mestbenutting en mestverwerking.

In de Dutch Dairy Challenge staat praktijkinnovatie centraal; innovaties die op het boerenerf ontstaan en via de challenge op een hoger plan worden gebracht. Volgens Roger Engelberts hebben boeren zelf vaak de beste ideeën. Hij is directeur van Imagro en een van de initiatiefnemers van de Dutch Dairy Challenge. 'Op dit moment zijn veel boeren boos. Er heerst een negatief sentiment. Dat is logisch, als je kijkt wat er allemaal op boeren afkomt. Maar boeren willen ook zelf graag de stap naar voren zetten. Het doel van de Dutch Dairy Challenge is om samen van onderaf te innoveren. Verbeteren en vernieuwen vanuit de boer zelf. Als zuivelland en zuivelketen kunnen we het verschil maken, voor Nederland maar ook verder.'

Joris van Dijck, directeur Benelux bij Lely, sluit zich hierbij aan. 'Het continu zoeken naar hoe het beter kan, is het kenmerk van onze landbouw. We hebben goede adviseurs, supergoede ondernemers. De Nederlandse landbouw is van wereldfaam. Dat heeft met het innovatieve karakter te maken. Hoe krijg je innovaties tot wasdom en hoe kun je ze naar de praktijk brengen? Dat is belangrijk.'

De volgende acht innovaties doen mee aan de Dutch Dairy Challenge 2024:

1. Pieter Hoenderken en Robin Walvoort, Doetinchem (Gelderland) – Healthy Cow
Door middel van het koppelen van data van verschillende leveranciers, met behulp van kunstmatige intelligentie, aangevuld met meerdere algoritmes, moet het volgens de melkveehouder mogelijk zijn om een voorspelling te doen wanneer een koe ziek wordt. Er wordt onder meer rekening gehouden met weidegang, activiteit, melkproductie- en kwaliteit.

2. Stan Bosman, De Krim (Overijssel) – Shitterend
In dit idee wordt de bodem als luchtwasser gebruikt. Via een drainagesysteem wordt lucht in de bodem geblazen. Zuurstof is goed voor het bodemleven. Ammoniak komt vrij voor de wortels. Methaan kan in de bodem worden omgezet in CO2 en water. 'Van broeikasgas ga je naar voeding via drainage', is het idee. Tegelijkertijd verkleint het de emissies uit mest.

3. Leo Kool, Stolwijk (Zuid-Holland) – Grip op koeien voeren
De melkveehouder uit Stolwijk vindt het een gemiste kans dat informatie uit KringloopWijzer altijd pas achteraf bekend is. Het is nu alleen geschikt als evaluatiemiddel, maar niet als middel om tijdens het seizoen bij te sturen. Hier wil hij graag verandering in brengen door middel van een applicatie waarbij kringloopgegevens actueel beschikbaar zijn. 'Door data te verbinden, kun je korter op de bal gaan zitten', is zijn gedachte.

4. Cor de Groot, Rossum (Gelderland) – Natuur Balans
Het idee is om de stal in te richten op een diervriendelijke manier waardoor dunne en dikke fractie gelijk gescheiden kunnen worden. De dikke fractie wordt gebruikt om energie uit te halen. Het overgebleven substraat wordt gebruikt voor de bodem op het land. Dit zorgt voor een goede bodem- en waterkwaliteit.

5. Peter van Roessel, Haarsteeg (Noord-Brabant) – Mest zo snel mogelijk uit de stal
Het idee is om mest zo snel mogelijk uit de stal te halen en gasdicht op te slaan, zodat er zo min mogelijk methaan en ammoniak vrijkomen. Bij de opslag en verwerking van mest komen geen emissies meer vrij. 'Dat is beter voor de koeien, voor de mensen en het milieu.' Daarnaast wordt in dit idee via een minivergister en gasverwerkingsinstallatie het gas geschikt gemaakt om als groen gas toe te voegen aan het gasnet.

6. Bram Romme, Etten-Leur (Noord-Brabant) – Holycow
Deze jonge melkveehouder maakt al lange tijd video's voor sociale media (TikTok) om draagvlak te creëren voor de sector. Hij legt daarin kort uit welke keuzes waarom worden gemaakt in de veehouderij. Door mee te doen aan de Dutch Dairy Challenge, wil Romme een professionaliseringsslag maken waardoor hij echt de verbinding kan leggen tussen sector en burgers.

7. Chris van der Vegt – Wolvega (Friesland) - Ozon Runderklauw reiniger
Ozontechniek wordt ingezet als desinfectant voor klauwinfecties en uiereczeem. Koeien met een goede klauw- en uiergezondheid hebben een hogere productiviteit, een langere levensduur en dragen bij aan een lagere emissie van CO2, NH3 en NH4. Het draagt bij aan een hoger dierenwelzijn. In Nederland worden vaak kopersulfaat en formaline gebruikt in klauwbaden om de bacteriën te doden. Daar is dit een alternatief voor.

8. Harm en Maartje van Kessel, Mill (Noord-Brabant) – Mest: de nieuwe grondstof
Struviet is al een bekend product uit de rioolwaterzuivering. Vanuit dit idee wordt gekeken of struviet ook is te winnen vanuit dierlijke mest. Mest wordt hiermee 'opgewaardeerd' tot hernieuwbare bron van fosfaat. De fosfaatvoorraad op aarde is eindig. De grondstof wordt gewonnen uit mijnen buiten de Europese Unie, vooral in Marokko. Tegelijkertijd wordt ook een ander probleem aangepakt. In de mestwetgeving is fosfaat vaak de beperkende factor. Door fosfaat uit de mest te onttrekken, kan er meer stikstof en kali worden bemest. Er hoeft daardoor bovendien minder kunstmest te worden gebruikt.

De deelnemers doen de komende maanden mee aan verschillende workshops. De eerste bijeenkomst, waarin alle ideeën zijn gepresenteerd, is achter de rug en vond plaats bij Denkavit in het Gelderse Stroe (zie foto). Tijdens de finale op 16 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. In 2023 waren melkveehouder Hans Reinders en zijn dochter Anouk uit het Gelderse Angerlo de winnaars van de Dutch Dairy Challenge. Met hun concept KalverENWeij huisvesten ze de kalveren in groepshuisvesting, buiten in een soort paardenbak.

© Imagro

Dutch Dairy Challenge 2024
De Dutch Dairy Challenge is een innovatiewedstrijd voor Nederlandse melkveehouders. Zij geloven in de kracht van vernieuwing van onderaf, vanaf de plek waar alle uitdagingen samenkomen op en rondom het boerenerf. In honderd dagen nemen melkveehouders, ketenpartners en dwarsdenkers met impactvolle ideeën – en de ambitie om het heft in eigen hand te nemen – deel aan een innovatieprogramma. De Dutch Dairy Challenge wil een positieve beweging zijn en samen met een team van gemotiveerde studenten van Avans Business Innovation, experts en een professionele coach kom je tot een kansrijk en groeigericht plan. Samen werken aan nieuwe perspectieven voor de melkveehouderij. De Dutch Dairy Challenge is een initiatief van en voor de Nederlandse melkveesector, geboren uit een gezamenlijke ambitie van zes partijen: FrieslandCampina, Imagro, Lely, LTO-vakgroep Melkveehouderij, Nutrifeed en Rabobank.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.