5+miljoen+euro+subsidie+voor+innovaties+in+Flevolandse+landbouw
Nieuws
© Andela/ Klaas Eissens

5 miljoen euro subsidie voor innovaties in Flevolandse landbouw

Samenwerkingsverbanden in de agrarische sector in Flevoland kunnen tussen 5 juni en 30 september subsidie aanvragen voor investeringen in de ontwikkeling en het testen van innovaties. In totaal is bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor de maatregel 'Samenwerking voor innovatie EIP'.

De maatregel maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en moet mensen stimuleren samenwerkingen aan te gaan voor het ontwikkelen en verder brengen van innovaties in de Flevolandse landbouw. Het doel van de subsidie is het verstevigen van de positie, kennis en variatie van de sector, meldt provincie Flevoland. De provincie stelt 57 procent van het budget beschikbaar en 43 procent komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie): 'Provincie Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht in de landbouw. Projecten zoals de gerobotiseerde wiedmachine Andela Robot Weeder (foto) zijn landelijk geprezen om hun nieuwe manier van werken. Het GLB kan Flevolandse boeren een financiële impuls geven om nieuwe technologieën te testen en kennis uit te wisselen met elkaar. Uiteindelijk met een belangrijk doel voor ogen: een toekomstbestendige landbouw in Flevoland.'

Het te verlenen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro. Alleen samenwerkingsverbanden die bestaan uit ten minste twee partijen, van wie minstens één agrariër, komen voor subsidie in aanmerking. Ook al bestaande samenwerkingen tussen agrariërs kunnen subsidie aanvragen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.