Bestuurders+maken+kennis+met+ziekzoekrobot+en+laserwieder
Nieuws
© Eigen Foto

Bestuurders maken kennis met ziekzoekrobot en laserwieder

Statenleden van provincie Zuid-Holland, wethouders van de Bollenstreekgemeenten, vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap van Rijnland en andere partijen lieten zich vrijdag bijpraten over de agrarische sector tijdens een veldbezoek in de Duin- en Bollenstreek. Ze bekeken onder meer innovaties zoals een ziekzoekrobot en een laserwieder.

Het bezoek vond plaats op uitnodiging van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Noord-afdeling Duin- en Bollenstreek. Ruim veertig genodigden gingen de boer op langs plekken die een beeld geven van de diversiteit aan agrarische bedrijven in de Duin- en Bollenstreek: veehouderij, bollenteelt, vaste planten en toerisme.

Het gezelschap maakte stops bij het demoveld van de Bollenjongens, Gebr. Rotteveel, Fa. A.T. Zeestraten en bracht een bezoek aan Tulip Experience Amsterdam. Ook ging de delegatie langs bij de mogelijke locatie voor het winnen van aardwarmte.

Innovaties

De agrariërs in de Duin- en Bollenstreek toonden hoe ze werken aan duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, de Kaderrichtlijn Water en het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook showden ze innovaties zoals de ziekzoekrobot Theo, die gericht zieke tulpen kan behandelen, en de laserwieder die met laser onkruid tussen het gewas verwijdert.

Verder sprak het gezelschap met agrariërs over maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw. 'Bollenjongen' Ruben de Groot wees op voldoende plekken die niet (meer) geschikt zijn als bollengrond en in aanmerking komen als mogelijk bouwgrond. Hij riep de bestuurders op in gesprek te gaan met de agrariërs die mogelijkheden zien in de streek om woningen te bouwen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.