Regieorgaan+versnelt+veehouderij%2Dinnovaties
Nieuws
© EMS

Regieorgaan versnelt veehouderij-innovaties

Een nieuw opgericht regieorgaan moet de verduurzaming van de veehouderij met innovaties versnellen. De ministeries van LNV en I&W, sectororganisaties, provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), technologieorganisaties en de Dierenbescherming hebben daarvoor maandag een convenant gesloten.

De brede samenwerking moet onder meer voorkomen dat innovatieve stalsystemen onvoldoende effectief en juridisch niet houdbaar blijken te zijn bij vergunningverlening. Dat gebeurde in de afgelopen jaren meerdere malen.

Het regieorgaan moet erop toezien dat ideeën die leven in de sector daadwerkelijk zorgen voor minder uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof, geur en broeikasgassen. Het kan bijvoorbeeld gaan om voeradditieven of -aanpassingen, management in de stal, weidegang en mestverwerking. De brede samenwerking moet leiden tot ‘doorbraakinnovaties’.

Adviseren van de overheid bij opzetten van een systeem voor emissiedoelsturing op bedrijfsniveau is ook een taak van het regieorgaan. Dat geldt ook voor de regelgeving en borgingssystematiek die dat vraagt. Een dergelijk sensor- en datasysteem geeft veehouders de mogelijkheid om de effectiviteit van innovaties te volgen, bij te sturen en waar nodig aan te passen.

Veldproeven staan centraal

Centraal in de werkwijze van het regieorgaan staan pilots in de praktijk. Doel van de veldproeven is uit te zoeken welke ideeën in de praktijk werken. ‘Voor boeren is het belangrijk om van innovaties gebruik te maken. Het is daarom mooi dat we aan de slag gaan met het regieorgaan om innovaties in de veehouderij sneller een flinke zet te geven. Samen zetten we ons in om de veehouderij nog meer te verduurzamen’, zegt landbouwminister Piet Adema in een reactie.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof verwacht dat innovatie een deel van de oplossing is voor de grote opgaves voor natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat. ‘Het regieorgaan zal voor een gezamenlijke, integrale aanpak heel waardevol zijn.’

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.