Pilot+Biodiversiteitsmonitor+Akkerbouw+Drenthe+start
Nieuws
© Job Hiddink

Pilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Drenthe start

Vijftig akkerbouwers in Drenthe kunnen zich aanmelden voor de praktijkpilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Duurzaam Boeren Drenthe. In deze pilot staat het sturen op duurzaamheidsdoelen en kennis delen centraal.

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is een instrument dat duurzaamheidsprestaties van akkerbouwers meetbaar maakt met kritische prestatie-indicatoren (kpi's). Het is daarmee de basis voor een beloning van deze prestaties. Voor de praktijkpilot kunnen vijftig akkerbouwers zich aanmelden die hiermee aan de slag gaan onder de vlag van Duurzaam Boeren Drenthe.

Deze vijftig akkerbouwers maken hun scores op de duurzaamheidsindicatoren inzichtelijk en nemen deel aan kennissessies. Provincie Drenthe stelt voor hun deelname een vergoeding beschikbaar. Ketenpartners Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie dragen bij aan de vergoeding.

Rabobank en ABN Amro

Daarnaast hebben Rabobank en ABN Amro zich aangesloten bij de Drentse aanpak. Rabobank doet dat via een mogelijke rentekorting, terwijl ABN Amro nog onderzoekt op welke wijze de bank het best kan bijdragen.

BO Akkerbouw beheert de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Verder wordt samengewerkt met adviesbureau Boerenverstand, Wageningen University & Research, het kpi-project van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het platform Farmmaps.

Einddoel van het project is om te komen tot een breedgedragen systeem waarmee verschillende publieke en private partijen akkerbouwers kunnen belonen voor hun duurzame prestaties wat betreft water, bodem, klimaat en stikstof.

Melkveehouderij

'We hebben in de provincie al een paar jaar ervaring met kpi's voor de melkveehouderij en de ervaringen zijn positief', zegt gedeputeerde Jisse Otter (BBB) van Drenthe. 'Deze werkwijze motiveert boeren omdat het stuurt op doelen en er ruimte is voor eigen keuzes en vakmanschap. We willen nu ook graag voor Drentse akkerbouwers kpi's in de praktijk brengen en dat is precies waar we nu samen met de ketenpartijen in Drenthe de mouwen voor opstropen.'

Akkerbouwers die belangstelling hebben voor de praktijkpilot, kunnen zich tot en met 13 februari aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Voorwaarde is dat ze gebruikmaken van een digitaal bedrijfsmanagementsysteem, juiste en complete data aanleveren en actief deelnemen en meedenken in de pilot in studiegroepverband. Ook wordt rekening gehouden met een representatieve provinciale afspiegeling van de bedrijven.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.