%27De+data+zijn+bedoeld+om+bedrijven+duurzamer+te+maken%27
Nieuws
© Jorg Tönjes

'De data zijn bedoeld om bedrijven duurzamer te maken'

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta heeft als doel om samen met overheden, de markt en met akkerbouwers een systeem te ontwikkelen dat duurzame prestaties beloont. De pilot bestrijkt het gebied onder Rotterdam en ten westen van Breda. Bart Housmans en Martijn Groenendijk zijn vanuit adviesbureau Boerenverstand betrokken bij de biodiversiteitsmonitor.

Welke data heeft u nodig?

Groenendijk: 'Het gaat om gegevens uit het bedrijfsmanagementsysteem en van de Gecombineerde opgave. Als telers niet zo'n systeem hebben, verzamelen we de gegevens via het platform Farmmaps. Soms is daar maatwerk voor nodig.'

Housmans: 'We vullen de gegevens aan met satellietdata of data van Boerennatuur. In een dashboard komen al deze data samen.'

Hoe weet u dat deze gegevens compleet zijn?

Groenendijk: 'Aan de 25 deelnemers van vorig jaar hebben we vragen gesteld om tot een aanvullende vragenlijst te komen. Belangrijk is om aan goede, geborgde informatie te komen.'

De maximale beloning per bedrijf is 2.000 en 4.000 euro plus 500 euro voor de data-aanlevering

Bart Housmans, adviseur Boerenverstand

Housmans: 'We zijn ten opzichte van 2020 al veel verder in de standaardisering. We werken met een klankbordgroep van bedrijven. Met de 25 deelnemers van vorig jaar hadden we gesprekken en met een kleinere groep hebben we dieper geëvalueerd.'

Zijn er extra voorwaarden om aan de beloning te komen?

Groenendijk: 'Omdat de beloning kan worden beschouwd als een vorm van staatssteun, moeten de deelnemers een de-minimisverklaring invullen. Dat heeft te maken met andere bedragen die ze mogelijk hebben ontvangen, zoals voor ganzenschade.'

Kost het proces veel tijd?

Groenendijk: 'Nee, dat valt wel mee. Een teler die er handig in is, heeft genoeg aan anderhalf uur. Het kan iets langer duren dan dat, maar dan praat je over enkele uren.'

Hoe hoog is de beloning?

Housmans: 'Theoretisch kun je 27 punten verzamelen en krijg je per punt 75 tot 150 euro. De maximale beloning per bedrijf ligt in deze pilot tussen de 2.000 en 4.000 euro, plus 500 euro voor de data-aanlevering.'

Waar komen de data terecht?

Housmans: 'Die zijn alleen bestemd voor gebruik in dit project en worden alleen onder strikte voorwaarden voor onderzoek gebruikt. De data zijn allereerst bedoeld om bedrijven duurzamer te maken.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.