Sensoren+meten+hittestress+bij+koeien+op+hokniveau
Nieuws
© Twan Wiermans

Sensoren meten hittestress bij koeien op hokniveau

Nedap Agri in het Gelderse Groenlo komt met een monitoringssysteem voor hittestress bij koeien op hokniveau. Hierdoor kunnen melkveehouders op tijd maatregelen nemen om de stalomstandigheden te verbeteren.

Het systeem met de naam Nedap CowControl detecteert met sensoren in iedere stal vier niveaus: geen, milde, ernstige en zeer ernstige hittestress. Daarbij wordt ook de hittestressduur bijgehouden. Het monitoringssysteem komt ieder kwartier met een update.

Op basis van de signalering kan de melkveehouder ervoor kiezen om in te grijpen, bijvoorbeeld door ventilatoren of sprinklers in te schakelen. In een praktijkproef blijkt dat dergelijke maatregelen direct leiden tot een verlaging van het hittestressniveau met ten minste één stap. Dit betekent bij zeer ernstige hittestress een verlaging naar minimaal ernstige hittestress.

Dit probleem verkleinen of voorkomen is goed voor de diergezondheid en de melkproductie, benadrukt Jeroen Waterink van Nedap. 'Ook kalveren van droge koeien die niet zijn blootgesteld aan hittestress, hebben structureel een hoger geboortegewicht. Deze dieren ontwikkelen zich na de geboorte beter dan kalveren van droge koeien die wel hittestress hebben ervaren.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.