Fruit%2C+techniek+en+data+komen+samen+in+Fruit+Tech+Campus
Nieuws
© Rachel de Wit

Fruit, techniek en data komen samen in Fruit Tech Campus

De Fruit Tech Campus in Geldermalsen staat in het hart van de Nederlandse fruitteelt. Het betreft een demonstratie- en opleidingscentrum voor innovaties in de sector. Een plek waar fruit, techniek en data samenkomen.

'Sinds de oplevering van de fysieke campus hier in Geldermalsen een jaar geleden is de belangstelling snel gegroeid', zegt Lisanne van Haarlem, projectcoördinator van de Fruit Tech Campus. 'Inmiddels telt de onafhankelijke stichting die de campus is niet acht maar zo'n twintig partners.'

De Fruit Tech Campus is een samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven in de gehele keten van de fruitteeltsector. De ideeën voor een campus waar (zij)instromers en werkenden worden opgeleid in de nieuwste innovaties en ontwikkelingen stammen uit 2020.

Behoefte aan bijscholing

Destijds merkten de partners op dat het fruitteeltonderwijs nog slechts een marginale rol speelde. 'Het mbo telde maar één student en het hbo had niet eens meer een fruitopleiding. Dat was alarmerend, want het bedrijfsleven staat te springen om nieuwe medewerkers. Maar wel mensen die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en kunnen omgaan met de nieuwste technologie. Ook hebben bedrijven behoefte aan bijscholingsmogelijkheden voor eigen personeel', licht Van Haarlem toe.

We houden inspiratie-events voor de sector, zoals een roboticsday en een sensordag

Lisanne van Haarlem, projectcoördinator Fruit Tech Campus in Geldermalsen

Bij de Fruit Tech Campus zijn geen rijen klaslokalen. Er is slechts één lesruimte voor hooguit zestien studenten. Als er meer studenten zijn die theorie moet worden bijgebracht, wordt er gebruikgemaakt van externe bedrijfs- en praktijklocaties. De opleidingen en cursussen worden naar behoefte van het bedrijfsleven ontwikkeld. 'Daarbij schakelen we de expertise in van inhoudsdeskundigen uit het werkveld', zegt de projectcoördinator.

Afspiegeling

De campus is een afspiegeling van de werkelijkheid. Je vindt er onder andere een datacenter, een demowinkel, een sorteerhal, koelcellen, een materialen- en testruimte en rondom het pand diverse percelen met hard- en zachtfruit. Allemaal op kleine schaal. 'We zijn nog volop in ontwikkeling', licht Van Haarlem toe. 'Zo zijn we in gesprek met een notenteler en we willen druiven aanplanten. Naar beide vruchten is steeds meer vraag vanuit de markt. Daar willen we op inspelen.'

Studenten en cursisten maken op de campus kennis met de nieuwste machines en technieken en krijgen ze de mogelijkheid om ermee te oefenen en te experimenteren. 'Denk aan de nieuwste sorteermachine waarvoor nauwelijks nog mensenhanden zijn vereist en een trekker die autonoom door de boomgaard navigeert en van elke boom afzonderlijk data verzamelt', zegt de projectcoördinator.

Studenten aan de slag met data.
Studenten aan de slag met data. © Peter Venema

De Fruit Tech Campus is niet alleen gericht op de teelt, maar op de hele keten, benadrukt Van Haarlem. 'Vandaar ook de testruimte waar we bijvoorbeeld het suikergehalte van appels kunnen meten en de demowinkel. Daar laten we zien dat je met een nummeringssysteem producten kunt volgen van boom tot in het winkelschap.'

Innocatie

Innocatie noemen ze dit op de campus, een samenvoeging tussen innovatie en educatie. 'We ontwikkelen zelf geen producten, we laten alleen zien wat er mogelijk is op het gebied van techniek en data. Onze partners uit het bedrijfsleven zorgen ervoor dat dit bij ons is te zien. Als dit niet mogelijk is, gaan we bij hen langs. Zij zijn ook degenen die erover kunnen vertellen en zorg dragen voor het onderhoud op de campus', legt de projectcoördinator uit.

Daarnaast bouwt de Fruit Tech Campus aan een community. 'We houden inspiratie-events voor de sector, zoals een roboticsday en een sensordag. Maar we staan ook open voor externe organisaties', zegt Van Haarlem. 'Door die in huis te halen, kunnen we ons verhaal verder verspreiden en nieuwe instroom bevorderen.' Het effect is al te merken. 'Vorig jaar begonnen we met enkele studenten en cursisten. Via via is er steeds meer belangstelling voor onze opleidingen en cursussen.'

Productcursus met studenten.
Productcursus met studenten. © Rachel de Wit

In januari begint de nieuwe Vakopleiding Fruitteelt en Ondernemen. Danaé Huids (23) is de eerste student die zich hiervoor heeft aangemeld. Ze heeft een opleiding afgerond in facility managent, maar wil onderzoeken of ze het fruitteeltbedrijf van haar ouders in Limburg wil overnemen.

Oriënteren

'Daarvoor is deze opleiding van de Fruit Tech Campus geschikt', denkt Huids. 'De cursus duurt slechts zeven maanden en biedt me de mogelijkheid om me op een veelheid aan facetten te oriënteren. Ik hoop erachter te komen of de sector en het werk echt bij me passen.'

Verder is iedereen welkom op de campus. Van Haarlem: 'We laten graag zien dat het romantische beeld van de ladder tegen de boom en de plukmand is achterhaald. Voor veel mensen gaat er een wereld open als ze hier rondlopen.' En dat is precies de bedoeling.

Lisanne van Haarlem, projectcoördinator van de Fruit Tech Campus
Lisanne van Haarlem, projectcoördinator van de Fruit Tech Campus © Lily van Lavieren

Bedrijfsgegevens
Lisanne van Haarlem is projectcoördinator van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. De campus beslaat 4 hectare. Er zijn zeven techlabs: Apple Store, Fruit lab, store & supply Techlab, sort & pack Techlab, robotics Techlab, precision growing Techlab en water Techlab. Pollination Techlab en genetics Techlab zijn in ontwikkeling. Meer dan tien cursussen. Ruim 250 talenten zijn opgeleid door zestig experts uit het bedrijfsleven. Meer dan tweehonderd externe events per jaar.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.