Bedrijfsspecifiek+emissies+meten+met+sensoren+komt+dichterbij
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Bedrijfsspecifiek emissies meten met sensoren komt dichterbij

Juridische inbedding van het realtime betrouwbaar meten van stalemissies met sensoren als onderdeel van een doelschriftvergunning is een stap dichterbij gekomen. Donderdag is tijdens het Landelijk symposium bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren in het Gelderse Ede het eerste exemplaar van een nieuw meetprotocol overhandigd aan demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

In het rapport 'Richtlijnen voor het bepalen van emissies uit veestallen' staat onder meer hoe met sensormeetapparatuur de emissies van ammoniak, methaan en koolstofdioxide op bedrijfsniveau inzichtelijk zijn te maken. Geur en fijnstof realtime meten is nog niet mogelijk. Vooralsnog is de richtlijn alleen van toepassing op mechanisch geventileerde stallen met varkens, kippen en vleeskalveren.

Bedrijfsspecifiek meten is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling naar een vergunningensysteem op basis van doelsturing. De veehouderijsector en overheden werken aan een nieuw vergunningensysteem waarbij niet de maatregel (een emissiearm systeem), maar het doel (maximale emissies op bedrijfsniveau) wordt voorgeschreven.

Bijsturen

Door te meten zoals wordt voorgesteld in de richtlijnen, weten veehouders wat de werkelijke stalemissies zijn. Zij kunnen het effect van technologie├źn en genomen managementmaatregelen volgen en zo nodig bijsturen om binnen de vergunning te kunnen blijven. Bevoegd gezag kan de vinger aan de pols houden en controleren of veehouders binnen de vergunde ruimte blijven.

Het meetprotocol is waardevol voor zowel huidige als toekomstige bedrijfsspecifieke metingen. Deze kunnen eenduidig en kwalitatief worden uitgevoerd bij nieuw onderzoek, praktijkpilots, doelvoorschriftvergunningen en eventuele andere toepassingen.

Belang van meetprotocol

Van der Wal onderstreept het belang van het meetprotocol in de route naar een duurzame veehouderij. 'Die moet zich verder ontwikkelen met kennis en innovaties. Versnelling is nodig en dit nieuwe meetprotocol draagt bij aan de gezamenlijke wens om invulling te kunnen geven aan het werken met doelvoorschriften.'

Een groep wetenschappers heeft het meetprotocol voor emissiemonitoring in de veehouderij uitgewerkt in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Wageningen University & Research, TNO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek waren erbij betrokken.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.